Krokialaukio miestelio gyventojams – geresnė vandentvarkos infrastruktūra

Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“ pasirašė sutartį dėl Krokialaukio miestelio vandentvarkos ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos. Sutarties vertė  – beveik 1.5 mln. eurų.
Šiuo metu pagal paskirtį Alytaus rajone eksploatuojami vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai yra pasenę, nusidėvėję, per juos patiriami didesni nuostoliai tiek įmonei, tiek gyventojams, gamtai. Inicijuojamas projektas planuojamas kompleksiškai įgyvendinti Krokialaukio miestelyje, tiesiant naujus vandens tiekimo bei nuotekų valymo tinklus, statant nuotekų valymo bei rekonstruojant vandens  gerinimo įrenginius.
Įgyvendinus projektą  bus nutiesta apie 2,7 km vandentiekio, suteikiant galimybę vandens tiekimo paslaugomis naudotis 41 būstui, taip pat apie 9 km nuotekų tinklų, suteikiant galimybę nuotekų tvarkymo paslaugomis naudotis 187 būstams. Vandens kokybei užtikrinti planuojama rekonstruoti vandens gerinimo įrenginius, kurie užtikrins pagerintą vandenį 204 būstams. Pastačius naujus nuotekų valymo įrenginius – nuotekos bus išvalomos iki keliamų reikalavimų ir aptarnaus 187 būstus.
„Šis projektas – dar vienas žingsnis gerinant šalies vandentvarkos sektoriaus padėtį, užtikrinant, kad kuo daugiau gyventojų galėtų naudotis kokybiškomis geriamo vandens ir nuotekų surinkimo paslaugomis“ – sakė Vandentvarkos projektų skyriaus vadovas V. Stašauskas. Pagal regioninę priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ yra skirta beveik 150 mln. eurų ES Sanglaudos lėšų.

Dalintis socialiniuose tinkluose