Kupiškio mieste – užterštos rezervuaro parko teritorijos tvarkymo darbai

2016 m. gruodžio mėn. 23 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Užterštos rezervuaro parko teritorijos Kupiškyje, Technikos g., sutvarkymas“ finansavimo ir administravimo sutartį.
Bendra projekto vertė – 154 692,70 eurai. Projekto įgyvendinimui skiriama 146 958,06 eurų finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir 7 734,64 eurai Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ tikslus ir uždavinius.
Įgyvendinant projektą bus siekiama išvengti pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai ir sumažinti pavojingų cheminių medžiagų grunte ir požeminiame vandenyje lygį, sutvarkyti Kupiškio mieste esantį pavojingos taršos židinį.
Projektas inicijuotas atsižvelgiant į ekogeologinių tyrimų rezultatus. Jų metu nustatyta, kad buvusio rezervuarų parko Kupiškyje, Technikos g., ~1,32 ha teritorijoje esantis gruntas ir gruntinis vanduo stipriai užterštas azoto junginiais ir naftos angliavandeniliais, tarša numigravusi į gilesnius vandeningus sluoksnius. Projekto metu planuojama sutvarkyti naftos produktais užterštą teritorijos dalį, tokiu būdu sumažinant grunto ir gruntinio vandens užterštumo lygį bei užkertant kelią taršos migracijai, likviduoti azoto junginiais užterštą gruntinį vandenį.
Įgyvendinus projektą bus rekultivuotas 1,32 ha žemės plotas. Taip pat bus sutvarkyta naftos produktais užteršta teritorijos dalis ir taip sumažintas grunto ir gruntinio vandens užterštumo lygis, užkirstas kelias taršos migracijai, sumažintas gruntinio vandens užterštumo lygis azoto junginiais, sudarytos sąlygos jo savaiminiam apsivalymui. Sutvarkius Kupiškio mieste esantį pavojingos taršos židinį, bus išvengta pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai, sumažės pavojingų cheminių medžiagų grunte ir požeminiame vandenyje lygis.

Asociatyvi nuotr. / Delfi nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose