Kur keliauja panaudotas vanduo?

Įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Elektrėnuose“ žmonių gyvenimas pastebimai pagerėjo. 

 

Tie, kas seniai naudojasi vandentiekiu, didelio skirtumo nepajuto, tačiau naujai jį įsivedę įvertino, kaip patogu, kai vanduo priteka iki pat namų, ir nebereikia rūpintis senkančiais šuliniais. Vandentvarkai skirtas ES lėšas minėtuose kaimuose panaudojo vandens ir nuotekų tinklams, o Kazokiškėse – nuotekų valymo įrengimui. Vandens ir nuotekų tinklams kazokiškiečiai panaudojo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro kompensacijos lėšas.

 

Teršė aplinką

 

Ne paslaptis, kad anksčiau dalis gyventojų, kurie nebuvo prisijungę prie nuotekų tinklų, higieninėms reikmėms panaudotą vandenį pildavo bet kur, taip teršdami dirvožemį, kenkdami gamtai. Kai kurie žmonės tokio elgesio toleruoti negalėjo ir net skundė kaimynus aplinkosaugininkams. Tačiau dabar šios problemos kaimuose jau beveik nebeliko. Elektrėnų savivaldybė, įgyvendindama ES finansuojamą projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Elektrėnuose“, Kazokiškėse pastatė nuotekų valymo įrenginius. Valymo įrenginius sumontavo didelę patirtį šioje srityje turinti įmonė „August ir Co“, o statybos darbus atliko UAB „Grundolita“.

 

Alesninkuose taip pat yra tokiu pat principu veikianti, tik daug didesnė nuotekų valykla, į kurią suteka Elektrėnų ir Vievio miestų nuotekos.

 

Pažangi valymo sistema

 

Pasak „Elektrėnų komunalinis ūkio“ inžinieriaus technologo Tomo Kulikausko, Kazokiškėse esantys valymo įrenginiai susideda iš parengtinio valymo įrenginių, kuriuose iš nuotekų yra atskiriamas smėlis ir stambesni nešmenys.

 

Esant reikalui, parengtinio valymo įrenginiuose galima atskirti ir riebalus. Tokios apvalytos nuotekos patenka į biologinio valymo įrenginį, kuriame veikliojo dumblo pagalba iš nuotekų pašalinami teršalai. Paskutiniajame valymo etape apdorojamas pats dumblas, o išvalytas vanduo melioracijos grioviais išteka į Rugtupio upelį. Pastačius nuotekų valymo įrenginius bei įrengus nuotekų tinklus, surinktos Kazokiškių kaimo buitinės bei lietaus nuotekos išvalomos iki reikiamų standartų, tad dėlto mažėja aplinkos tarša.

 

Tie, kas abejoja, ar išvalytos nuotekos į upelį išteka pakankamai švarios, turėtų nusiraminti, nes kiekvieną ketvirtį išvalytas vanduo yra tikrinamas. Iki šiol jokių nuobaudų aplinkosaugininkai nėra paskyrę. 

 

Tomas Kulikauskas sako, kad įmonės „August ir co“ valymo įrengimai yra vieni geriausių Lietuvoje visų pirma dėl to, jie nereikalauja nuolatinės priežiūros. Kazokiškese veikiantys nuotekų valymo įrengimai per dieną gali išvalyti 45 kubinius metrus nuotekų.

 

Mažina atskirtį

 

Iš ES 2007-2013 metų Sanglaudos fondų finansuotas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Elektrėnuose“ vykdytas pagal dvi sutartis. Pirmoji – „Naujų nuotekų valymo įrengimų statyba Kazokiškėse“, antroji – „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kazokiškese ir Pylimuose ir vandentiekio tinklų plėtra Alesninkuose“. Projektas užbaigtas prieš trejus metus.

 

Įgyvendintas projektas prisidėjo prie vieno iš svarbiausių struktūrinės paramos uždavinių – nuoseklaus socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ar atskirų regionų mažinimo.

 

Dabar kaimų, kuriuose įvesti nauji vandentvarkos tinklai gyventojai gyvena švaresnėje, patogesnėje aplinkoje. Geriau ir tiems, kurie minėtuose kaimuose norėtų įsigyti būstą. Įrašas skelbime „įvesta nuotekų sistema“ byloja, kad kaime gerai išvystyta infrastruktūra, kad gyvenimas čia toks pats patogus, kaip mieste.

 

Remiantis www.kronika.lt inf. 

 

Šiame rezervuare nuotekos apvalomos bakterijomis

Dalintis socialiniuose tinkluose