Kviečiamas Nacionalinio klimato kaitos komiteto posėdis

Vasario 11 d. 13 val. Aplinkos ministerijoje kviečiamas Nacionalinio klimato kaitos komiteto posėdis. Ketinantieji jame dalyvauti prašomi užsiregistruoti iki vasario 9 d.
Posėdžio metu bus pristatytas Klimato kaitos 2021 m. programos sąmatos projektas. Suderinus šį projektą su Nacionaliniu klimato kaitos komitetu, jis bus derinamas su Seimo Aplinkos apsaugos komitetu. Klimato kaitos 2021 m. programos biudžetą tvirtins Vyriausybė (ankstesniais metais jį tvirtindavo aplinkos ministras). Kai jis bus patvirtintas, bus skelbiami kvietimai teikti paraiškas paramai pagal Klimato kaitos 2021 m. programos sąmatoje numatytas priemones.
Nacionalinis klimato kaitos komitetas buvo įkurtas klimato kaitos valdymo nacionalinei politikai formuoti ir jos įgyvendinimui koordinuoti. Jo pirmininkė – aplinkos viceministrė Gintarė Krušnienė, pavaduotoja – Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos grupės vadovė Vilija Augutavičienė. Komitetą sudaro 26 nariai – valstybės, mokslo ir mokymo institucijų, asociacijų atstovai. Jo sprendimai yra patariamojo, rekomendacinio pobūdžio.
Komiteto posėdžiuose stebėtojų teisėmis gali dalyvauti nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ir kitų institucijų, kurios aktyviai veikia klimato kaitos srityje, atstovai ir teikti savo pasiūlymus.

Dalintis socialiniuose tinkluose