Kviečiame įmones aktyviau mažinti oro taršą: iki kvietimo pabaigos liko kiek daugiau 2 savaitės

Liko kiek daugiau nei dvi savaitės įmonėms teikti paraiškas mažiau taršių įrenginių ar technologijų diegimui kuro deginimo įrenginiuose. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos (LAAIFP)  kvietimas galioja iki kovo 31 dienos. Šiai dienai Aplinkos projektų valdymo agentūra gavusi 1 paraišką 200 tūkst. eurų paramai gauti.
LAAIFP kvietimas yra skirtas projektams, susijusiems su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu.
Finansavimą gali gauti Lietuvoje veikiantys juridiniai asmenys. Į paramą gali pretenduoti tie projektai, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos oro apsaugos efektas.
Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 2,2 mln. eurų. Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 tūkst. eurų, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Tai ne tik būdas verslo sektoriui svaria dalimi prisidėti prie oro taršos mažinimo, tačiau ir galimybė iš anksto pasiruošti 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų teršalų, išmetamų iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo, reikalavimams.
Jais nuo 2025 m. bus griežtinamos normos kurą deginantiems įrenginiams, kurių vardinė šiluminė galia didesnė kaip 5 MW, bet mažesnė kaip 50 MW, o įrenginiams, kurių galia 1 MW ar didesnė, bet ne didesnė kaip 5 MW normos įsigalios nuo 2030 m.
Kvietimą rasite ČIA.
Ketinantys kreiptis dėl finansavimo turėtų suskubti ir kreiptis į Agentūra, jeigu turi klausimų dėl paraiškos teikimo.
Kontaktai:
Egidijus Petraitis – mob. tel. 8 659 76 105, el. p. egidijus.petraitis@skelbimai.apva.lt
Vidas Stašauskas –  mob. tel. 8 678 01 778, el. p. vidas.stasauskas@skelbimai.apva.lt
 

Dalintis socialiniuose tinkluose