Kviečiame įmones aktyviau teikti paraiškas diegiant atsinaujinančius energijos išteklius

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) iš juridinių asmenų atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui sulaukė 11 paraiškų. Prašoma kompensuoti suma siekia 76 tūkst. eurų. Paramos lėšų iš Klimato kaitos programos likutis yra virš 900 tūkst. eurų.
Nuoroda į kvietimą: https://bit.ly/3FMFGdK
13 valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų pateikė paraiškas atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimui, pakeičiant iškastinį kurą. Prašoma kompensuoti suma siekia 1,02 mln. eurų. Paramos lėšų iš Klimato kaitos programos likutis yra beveik 1 mln. eurų.
Nuoroda į kvietimą: https://bit.ly/3HY3xsY
Kol kas Agentūra nesulaukė paraiškų iš privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimui pagal energijos audito ataskaitas.
Nuoroda į kvietimą: https://bit.ly/3leec91
Minėtos paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų priemonėms, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. 12 val. Kviečiame paskubėti!

Dalintis socialiniuose tinkluose