Kviečiame įmones „žaliosios“ energijos šaltinių diegimui visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, pakeičiant iškastinį kurą

Nuo liepos 1 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė kvietimą paramai gauti privatiems juridiniams asmenims atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą.
Šiam tikslui iš Klimato kaitos programos numatyta 14 mln. eurų. Paramos tikslas – mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
Paraiškas subsidijai gauti galima teikti iki rugpjūčio 3 d. Jos priimamos tik per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/.
Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos, yra 1 450 000 Eur, o vykdančiam ūkinę komercinę veiklą – 200 000 Eur, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Kvietimą rasite ČIA.

Dalintis socialiniuose tinkluose