Kviečiame teikti išlaidų kompensavimo prašymus saulės elektrinėms įsirengti ir katilams pasikeisti

Gyventojai, kuriems pagal 2020 m. sausio mėn. vykusius kvietimus buvo rezervuotos kompensacijos saulės elektrinėms įsirengti, įsigyti iš elektrinių parkų ar seniems neefektyviems katilams pasikeisti, ir kurie įgyvendino projekto veiklas bei turi pagrindžiančius dokumentus, turi pateikti išlaidų kompensavimo prašymus Aplinkos projektų valdymo agentūrai.
Visus privalomus dokumentus kartu su išlaidų kompensavimo prašymu galima pateikti tik per Agentūros APVIS sistemą, kurią rasite: https://apvis.apva.lt/. Elektroniniu paštu pateikti dokumentai nebus vertinami.
Finansavimo lėšos bus išmokėtos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo gyventojo arba jo įgalioto asmens tinkamai įforminto išlaidų kompensavimo prašymo (60 d. terminas skaičiuojamas nuo paskutinio patikslinimo) ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos. Taip pat jei Agentūra atlikusi patikrą projekto įgyvendinimo vietoje neras trūkumų.
Primename, kad dėl karantino dviem mėnesiais buvo pratęstas projektų „Katilų keitimas namų ūkiuose“ ir „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ įgyvendinimo terminas. Įdiegti projekto registracijos formoje nurodytą įrenginį ir pateikti išlaidų kompensavimo prašymą privaloma ne vėliau kaip per 11 mėn. nuo kvietimo pabaigos, t.y. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Įgyvendinantiems projektus pagal priemonės „AIE namų ūkiams“ veiklas „Iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms įrengimas geografiškai nutolusiose nuo elektros energijos vartojimo vietose“ ir „Iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje“ pateikti išlaidų kompensavimo prašymą privaloma ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos, t.y. iki 2020 m. spalio 31 d.
Įsigyjantiems saulės elektrinės dalį iš saulės parkų pagal veiklą „Iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms įsigijimas iš elektrinių parkų“ pateikti išlaidų kompensavimo prašymą privaloma ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo kvietimo pabaigos, t.y. iki 2021 m. sausio 31 d.
Rekomenduojame įdiegus įrenginį pateikti išlaidų kompensavimo prašymą nelaukiant termino pabaigos.
Informaciją, kaip prisijungti prie APVIS sistemos, rasite: https://apvis.apva.lt/duk/kaip-prisijungti-prie-apvis

Dalintis socialiniuose tinkluose