Kviečiame teikti išlaidų kompensavimo prašymus

Gyventojai, kuriems 2020 m. buvo rezervuotos kompensacijos saulės elektrinėms įsirengti, įsigyti iš elektrinių parkų ar seniems neefektyviems katilams pasikeisti ir kurie įgyvendino projekto veiklas bei turi pagrindžiančius dokumentus, turi pateikti išlaidų kompensavimo prašymus Aplinkos projektų valdymo agentūrai.
Visus privalomus dokumentus kartu su išlaidų kompensavimo prašymu galima pateikti tik per Agentūros APVIS sistemą: https://apvis.apva.lt/.
Elektroniniu paštu pateikti dokumentai nebus vertinami.
Rezervuotos lėšos bus išmokėtos visiems gyventojams, kurie tinkamai ir laiku pateiks išlaidų kompensavimo prašymus.
Lėšos bus išmokėtos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo gyventojo arba jo įgalioto asmens tinkamai įforminto išlaidų kompensavimo prašymo (60 dienų terminas skaičiuojamas nuo paskutinio patikslinimo) ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos. Taip pat jei Agentūra atlikusi patikrą projekto įgyvendinimo vietoje neras trūkumų.
Susidariusi padėtis dėl koronaviruso (COVID-19) įtakos kompensacijų mokėjimui neturės. Dėl šalyje susiklosčiusios situacijos – paskelbto karantino – yra paprastinamas projektų administravimas. Jei gyventojo registracijos forma pateks į atrinktų patikrai vietoje projektų sąrašą, tačiau išlaidų kompensavimo prašymas bus įvertintas teigiamai, gyventojui bus pervesta kompensacinė išmoka. Patikra vietoje bus atlikta pasibaigus karantino režimo laikotarpiui.
❗ ❗ ❗ Instrukcija, kaip prisijungti prie APVIS sistemos: https://apvis.apva.lt/duk/kaip-prisijungti-prie-apvis.

Dalintis socialiniuose tinkluose