Kvietimas įmonėms ir įstaigoms atsinaujinantiems energijos ištekliams diegti tęsiasi: paraiškos priimamos į rezervinį sąrašą

Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė pagal priemonę AEI panaudojimas visuomeniniams poreikiams jau pateikė paraiškų už numatytą 15 mln. eurų finansavimą.
Vadovaujantis Klimato kaitos programos minėtos priemonės tvarkos aprašu, Agentūra, kai pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma subsidijos suma viršija einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančiame plane numatytą skirti lėšų sumą, paraiškas priima į rezervinį sąrašą. Rezervinis sąrašas sudaro 30 procentų kvietime nurodytos sumos.
Paraiškos registruojamos informacinėje sistemoje APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą.
Kvietimo sąlygos išlieka tos pačios. Kvietimą rasite ČIA.

 

Dalintis socialiniuose tinkluose