Kvietimas juridiniams asmenims atsinaujinantiems energijos ištekliams diegti tęsiasi: paraiškos priimamos į rezervinį sąrašą

Juridiniai asmenys (vykdantys ūkinę komercinę veiklą) pagal priemonę Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiamsjau pateikė paraiškų už numatytą 9 mln. eurų finansavimą.
Vadovaujantis Klimato kaitos programos minėtos priemonės tvarkos aprašu, Agentūra, kai pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma subsidijos suma viršija einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančiame plane numatytą skirti lėšų sumą, paraiškas priima į rezervinį sąrašą. Rezervinis sąrašas sudaro 30 procentų kvietime nurodytos sumos.
Paraiškos registruojamos informacinėje sistemoje APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą.
Kvietimo sąlygos išlieka tos pačios. Kvietimą rasite ČIA.
 

Dalintis socialiniuose tinkluose