KVIETIMAS PAGAL PRIEMONĘ „ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO FIZINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“

Nuo 2021 m. gegužės 17 d. 8.00 val. iki 2022 m. birželio 1 d. 12.00 val. (arba iki kol pakaks lėšų) fiziniai asmenys kviečiami teikti Prašymus kompensacinei išmokai gauti įsigijus elektromobilį.

Prašymai teikiami tik per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) https://apvis.apva.lt/.

Projektams finansuoti skirta 5 mln. eurų.

Pareiškėjas
Fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs Prašymą kompensacinei išmokai gauti.

Kompensacinė išmoka
Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui už įsigytą naudotą elektromobilį yra 2500 Eur, už įsigytą naują elektromobilį 5000 Eur.
Papildoma 1000 Eur kompensacija skiriama pareiškėjui, kuris sunaikino seną transporto priemonę.

Reikalavimai naujai įsigytam elektromobiliui
• Elektromobilis – M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio.
• Pareiškėjas įsigijęs elektromobilį jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu – tampa elektromobilio valdytoju.
• Pareiškėjo elektromobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data.
• Naujas elektromobilis – nuo kurio pirmosios registracijos datos (B) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (I.1) praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai ir registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip 2021 m. vasario 2 d.
• Naudotas elektromobilis – kurio pirmosios registracijos data (B) 2016 m. balandžio 2 d. arba vėlesnė, arba modelio metai 2016 m. arba vėlesni (B.2), o pirmosios registracijos Lietuvoje data (B.1) ne ankstesnė kaip 2021 m. vasario 2 d.

Atkreipiame dėmesį, kad į APVIS sistemą suvedami duomenys yra automatiškai tikrinami su duomenimis esančiais VĮ „Regitra“ duomenų bazėje, todėl jei Jūsų įsigyto elektromobilio pirmoji registracijos data arba modelio metai, transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data yra ankstesni, Jūs APVIS sistemoje negalite pateikti prašymo kompensacinei išmokai gauti.

Reikalavimai senam automobiliui
• Pareiškėjas, norintis gauti papildomą 1000 eurų kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir registracijos liudijimo blanke (C.1=C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d.
• Sunaikintos transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2020 m. kovo 13 d. arba 2021 m. vasario 2 d.
• Transporto priemonė turi būti sunaikinta pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro (Įmonių sąrašą galite rasti: https://atvr.aplinka.lt/tp-tvarkytojai.html).

Atkreipiame dėmesį, kad norint gauti kompensaciją naujai įsigijus elektromobilį ir sunaikinus seną transporto priemonę teikiamas vienas prašymas, nurodant tiek naujai įsigyto elektromobilio, tiek sunaikintos senos transporto priemonės duomenis.

Tinkamos išlaidos
• Tinkamas elektromobilis kompensacijai gauti yra tas, kurio registracijos liudijimo „P.3 Degalų tipas arba galios šaltinis“ laukelyje nurodyta tik elektra. Tinkamos išlaidos yra nuo 2021 m. vasario 2 d., t. y. elektromobilis valdytojo vardu įregistruotas ne ankščiau kaip 2021 m. vasario 2 d.
• Elektromobilis su tuo pačiu VIN numeriu ir sunaikinta transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu kompensuojami tik pagal vieną Klimato kaitos programos kvietimą ir tik vieną kartą.
• Pareiškėjo atsakomybė yra įsitikinti, ar už įsigytą elektromobilį nebuvo suteikta kompensacinė išmoka.

Teisės aktai
Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkosaprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. D1-291 redakcija.
Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 194.
Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237.

Konsultacijas specialistai teikia darbo laiku
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00
penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

8 614 99 699
El. paštas: konsultacijos@skelbimai.apva.lt

Dalintis socialiniuose tinkluose