Kvietimas pagal priemonę „Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“

Nuo 2020 m. balandžio 20 d. 8 val. iki 2021 m. vasario 1 d. 17 val. per informacinę sistemą APVIS bus galima teikti prašymus norint gauti kompensaciją naujai įsigijus elektromobilį.
Pareiškėjas
Fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs Prašymą kompensacinei išmokai gauti.
Kompensacinė išmoka
Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui už įsigytą naudotą elektromobilį yra 2000 Eur, už įsigytą naują elektromobilį 4000 Eur. Papildoma 1000 Eur kompensacija skiriama pareiškėjui, kuris sunaikino seną transporto priemonę.
Reikalavimai naujai įsigytam elektromobiliui

 • Pareiškėjas įsigijęs elektromobilį jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu – tampa elektromobilio valdytoju.
 • Pirmą kartą Lietuvoje registruotas elektromobilis.
 • M1 klasės transporto priemonė.
 • Transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio.
 • Naujas elektromobilis, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data yra ta pati (sutampa) arba ne ankstesnė nei metinės sąmatos įsigaliojimo data, t.y. 2020 m. kovo 13 d.
 • Naudotas elektromobilis, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai yra ne ankstesnė nei 5 metai iki metinės sąmatos įsigaliojimo datos, o pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data yra ta pati (sutampa) ir yra ne ankstesnė nei metinės sąmatos įsigaliojimo data, t.y. 2020 m. kovo 13 d.

Pabrėžiame, kad į APVIS sistemą suvedami duomenys yra automatiškai tikrinami su duomenimis esančiais VĮ „Regitra“ duomenų bazėje, todėl jei Jūsų įsigyto elektromobilio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data yra ankstesnė nei metinės sąmatos įsigaliojimo data (2020 kovo 13 d.), Jūs APVIS sistemoje negalite pateikti prašymo kompensacinei išmokai gauti.
Pareiškėjas, norintis gauti papildomą 1000 eurų kompensaciją, turi tinkamai sunaikinti seną transporto priemonę.
Atkreipiame dėmesį, kad norint gauti kompensaciją naujai įsigijus elektromobilį ir sunaikinus seną transporto priemonę teikiamas vienas prašymas, nurodant tiek naujai įsigyto elektromobilio, tiek sunaikintos senos transporto priemonės duomenis.
Reikalavimai senam automobiliui

 • M1 klasės transporto priemonė, pareiškėjo kaip savininko iki prašymo pateikimo dienos išlaikyta ne mažiau kaip 12 mėnesių ir registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.
 • Transporto priemonės techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d. arba iki 2020 m. kovo 13 d.
 • Transporto priemonė sunaikinta pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (įmonių sąrašą, kurios utilizuoja netinkamas transporto priemones, galite rasti ČIA) ir gautas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės (toliau – ENTP) sunaikinimo pažymėjimas.
 • Transporto priemonė išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su ENTP sunaikinimo pažymėjimu.
 • Atkreipkite dėmesį, jog išregistruojant transporto priemonę iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro internetu, būtina pateikti ENTP sunaikinimo pažymėjimą. Išregistravus be ENTP, negalėsite pateikti prašymo papildomai 1000 eurų kompensacinei išmokai gauti. Žingsniai, kaip tai atlikti, pateikti ČIA.

Tinkamos išlaidos

 • Tinkamas elektromobilis kompensacijai gauti yra tas, kurio registracijos liudijimo „P.3 Degalų tipas arba galios šaltinis“ laukelyje nurodyta tik elektra.
 • Tinkamos išlaidos yra nuo 2020 m. kovo 13 d., t. y. naujai elektromobilis įsigytas ne ankščiau kaip 2020 m. kovo 13 d., o senas automobilis utilizuotas ne ankščiau kaip 2019 m. spalio 17 d.
 • Pareiškėjas pagal šią Priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką.
 • Automobilis su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojamas tik vieną kartą.
 • Pagal Klimato kaitos programos priemonę, skirtą mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimui, transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu ir elektromobilis su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojami tik vieną kartą.

Teisės aktai

 • Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-175.
 • Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojantis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“.

Konsultacijas APVA specialistai teikia darbo laiku:
Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.;
Penktadienį nuo 8.00-15.45 val.;
Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

KONTAKTAI INFORMACIJAI:
☎️ Renata Chadyšienė 8 645 72 638

Dalintis socialiniuose tinkluose