Lietuva Sakartvele ir Armėnijoje baigė 4 projektus, skirtus mažinti šiltnamio dujų kiekį – investuota 979 tūkst. eurų

Sakartvele ir Armėnijoje 2022 m. baigti net 4 dvišaliai Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektai, skirti mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį šiose šalyse. Iš Klimato kaitos programos jiems skirta 709 tūkst. eurų, dar daugiau nei 270 tūkst. eurų skyrė projektus įgyvendinusios Lietuvos įmonės.

Armėnijoje įrengta 110 kW bendros galios saulės elektrinė, kuri elektros energiją gamins 8 objektams – memorialiniam muziejui, mokykloms ir sumažins CO2  išmetimus po 115 tonų kasmet.

Daugiau nei 200 kW galios saulės elektrinė įrengta Sakartvelo Gardabani regione, kur veikia 15 vandens tiekimo sistemų. Naujoji elektrinė ne tik pagamina apie trečdalį  sistemoms reikalingos elektros, bet ir užtikrina stabilesnį vandens tiekimą gyventojams.

Dar dvi šiemet įrengtos beveik 300 kW galios  saulės elektrinės gamina elektrą Sakasheti ir Skra karo pabėgėlių stovyklų bendruomenėms. Čia glaudžiasi vidinių Sakartvelo karo pabėgėlių šeimos, persikėlusius iš Rusijos okupuotų teritorijų.

100 kW galios saulės elektrinė gamina elektrą Sakartvelo generalinei prokuratūrai Tbilisyje. Ši saulės elektrinė mažina įstaigos išlaidas elektros energijai,  didina žinomumą apie atsinaujinančius elektros energijos išteklius ir sutaupys beveik 100 tonų CO2 per metus.

Sakartvele nuo 2019 m. Lietuva įgyvendina daugiau kaip 10 projektų, kurių metu įrengiamos saulės elektrinės.

Paramą besivystančioms šalims klimato kaitai švelninti Lietuva teikia vykdydama Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos įsipareigojimus.

Nuo 2014 m. Lietuva priėmė sprendimą ne įmokėti lėšas į tarptautinius fondus, o įgyvendinti dvišalius vystomojo bendradarbiavimo projektus. Šie dvišaliai projektai yra galimybė mūsų šalies įmonėms perduoti savo technologijas, patirtį, atrasti naujas rinkas besivystančiose šalyse ir prisidėti prie klimato kaitos švelninimo tikslų įgyvendinimo.

Per šį laikotarpį jau įgyvendinti arba baigiami įgyvendinti27 saulės elektrinių projektai, kurių bendra galia siekia beveik 5 MW. Jiems skirta Lietuvos parama sudaro 7,5 mln. eurų, iš jų 5,3 mln. eurų – Klimato kaitos programos lėšos, likusios – Lietuvos įmonių lėšos.

2022–2025 m. klimato srities vystomojo bendradarbiavimo projektams iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos skiriama 8 mln. eurų, po 2 mln. eurų kasmet.

Dalintis socialiniuose tinkluose