Lietuvoje ir toliau bus gerinama vandentvarkos infrastruktūra

Per 2016 m. pagal priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių veiklos tobulinimas“ gautos paraiškos iš visoje Lietuvoje esančių 54 vandentvarkos įmonių bei pasirašyta 15 finansavimo ir administravimo sutarčių.
Įgyvendinant šios priemonės projektus, bus siekiama padidinti geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei sistemos efektyvumą. Gyventojams pagerės vandens ir nuotekų paslaugų teikimo kokybė. Reiktų akcentuoti, jog savivaldybės pačios pasirenka, kuriuose miestuose ir gyvenvietėse įgyvendins projektus, kurių metu statys vandens gerinimo įrenginius, vandens tiekimo tinklus, plėtos nuotekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą. Tik finansavimas nebus skiriamas mažesnėms negu 200 gyventojų turinčioms vietovėms.
2016 m. pagal priemonę Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ gautos paraiškos iš visoje šalyje esančių 15 įmonių tvarkančių miesto paviršines (lietaus) nuotekas bei pasirašytos 3 finansavimo ir administravimo sutartys.
Įgyvendinant šios priemonės projektus, bus siekiama miestuose, kuriuose yra per 20 000 gyventojų, sumažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai. Aplinka bus apsaugota nuo dalies neapvalytų nuotekų patekimo į aplinką, nuo gatvių patvenkimo liūčių metu ir pan.
Šiuo metu intensyviai vykdomas visų minėtų paraiškų vertinimas pagal šias 2 vandentvarkos priemones bei projektų finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašymas.

LVTA nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose