Lietuvoje – vandentvarkos infrastruktūros ir oro kokybės gerinimas

Aplinkos projektų valdymo agentūra įvertino 2018 m. kvietimo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) finansuojamų projektų paraiškas. Artimiausiu metu paaiškės rezultatai, kam yra skirtas finansavimas. Sprendimą priims Aplinkos ministerijos atrankos komitetas.

Įvertintos 46 vandens ir oro apsaugos projektų paraiškos. Vandentvarkos įmonės ir savivaldybės pateikė 14 projektų paraiškų nuotekų tinklams nutiesti. Jomis yra siekiama, jog gyventojai galėtų prisijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų. Paraiškas pateikė ir 7 gamybos įmonės technologinių įrenginių, mažinančių taršą gamybinėmis nuotekomis, diegimui. Taip pat į APVA kreipėsi 10 pramonės įmonių, norinčių įsidiegti oro teršalų valymo ir/ar kvapus mažinančius įrenginius, bei 15 įmonių, kurios pageidavo įsidiegti įrenginius, mažinančius į orą išmetamų teršalų kiekį.

Tinkamais finansuoti pripažinti 26 projektai – 12 nuotekų tinklų ir 4 gamybinių nuotekų mažinimo, 5 oro apsaugos ir 5 oro taršos prevencijos. Šių projektų bendra vertė daugiau nei 5,006 mln. Eur, o jų finansavimui iš LAAIF siūloma skirti daugiau 2,815 mln. Eur. Likusią išlaidų dalį padengs patys pareiškėjai.

Tikimasi, jog projektų, kuriems bus skirtas finansavimas sąrašas, paaiškės jau rugpjūčio mėnesį, o rugsėjo – spalio mėnesiais bus siūloma pasirašyti sutartis su projektų vykdytojais.

Šiuo metu ruošiamasi ir naujam LAAIF finansuojamų projektų kvietimui, kurį planuojama paskelbti liepos pabaigoje – rugpjūčio pradžioje. Šiuo kvietimu planuojama privačių būstų / kvartalų pajungimui prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų ir oro teršalų valymo ir oro taršos prevencijos įrenginių įsigijimui paskirstyti daugiau nei 4,905 mln. Eur. 

Dalintis socialiniuose tinkluose