Lietuvos aplinkosaugininkai padėjo Makedonijos kolegoms pagerinti vandens valdymo sistemą

2019 m. sausio 29 d. Makedonijos sostinėje Skopjė įvyko Europos Sąjungos Dvynių programos projekto „Gebėjimų veiksmingai įgyvendinti acquis vandens kokybės srityje stiprinimas“ uždarymo konferencija. Renginyje dalyvavęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pasveikino Makedonijos kolegas su reikšmingais pasiekimais vandens valdymo srityje. Ministras pabrėžė ilgalaikius Lietuvos įsipareigojimus remti Makedoniją integracijos į Europos Sąjungą procese. Lietuvos institucijos kartu su partneriais jau yra įgyvendinusios 10 Dvynių projektų Makedonijoje. L. Linkevičius padėkojo visiems, dalyvavusiems projekte ir palinkėjo užtikrinti pasiektų rezultatų tęstinumą.

„Tarptautinė Makedonijos, Austrijos, Lietuvos ir Olandijos komanda didžiuojasi rezultatais, kuriuos pavyko pasiekti per projekto įgyvendinimą“ – teigė jaunesnioji projekto lyderė, Aplinkos projektų valdymo agentūros Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus vedėja Neringa Vilutytė. „Makedonija sėkmingai perėmė ES šalių narių patirtį vandens valdymo srityje, ir šis projektas yra gera tolimesnio kelio pradžia. Makedonijos dar laukia svarbūs iššūkiai: reikalingos didelės investicijos, būtina tarptautinė finansinė parama, laukia intensyvus darbas su vietiniais partneriais, visuomenės įtraukimas. Lietuvos ekspertai yra pasiruošę toliau teikti pagalbą ir dalintis gerosiomis praktikomis.“

Projektą 21 mėnesį (2017 gegužė – 2019 m. sausis) įgyvendino Austrijos, Lietuvos ir Olandijos konsorciumas. Europos Komisija projekto įgyvendinimui skyrė 1,2 milijonų eurų. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Apinkos apsaugos agentūros, Lietuvos geologijos tarnybos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros ekspertai padėjo Makedonijos Aplinkos ir fizinio planavimo ministerijos Vandens departamentui patobulinti esamą vandens leidimų išdavimo sistemą bei parengti su Vandens direktyva susijusius poįstatyminius teisės aktus.

Dalintis socialiniuose tinkluose