Lietuvos gerosios aplinkosauginės praktikos – pasauliui

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) įgyvendino projektą „Gebėjimų stiprinimas užstato grąžinimo sistemos sukūrimui“ Moldovoje. Veiklos finansuotos Lietuvos Respublikos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.

Projekto metu bendradarbiavo aplinkosaugos institucijos ir verslas, buvo sudarytos sąlygos stiklo ir plastiko taros užstato grąžinimo sistemos kūrimui Moldovoje. Projekto veiklos apėmė kelias svarbias sritis:

  • Teisinės bazės įvertinimas ir poreikių nustatymas: buvo atlikta Moldovos teisinės bazės analizė, siekiant nustatyti esamas spragas ir poreikius taros užstato grąžinimo sistemos sukūrimui.
  • Pasiūlymai teisėkūrai: remiantis įvertinimu, buvo parengti pasiūlymai dėl būtinų teisės aktų pakeitimų, kurie yra reikalingi sistemos veikimui.
  • Viešųjų konsultacijų dėl siūlomų pakeitimų vykdymas: buvo suorganizuotos viešosios konsultacijos su suinteresuotomis šalimis, siekiant surinkti įžvalgas ir pasiūlymus.
  • Aplinkos analizė: buvo identifikuoti verslo atstovai, kurie galėtų dalyvauti taros užstato grąžinimo sistemoje.
  • Susitikimai su įmonėmis ir valdžios institucijomis: vyko darbiniai susitikimai, kuriuose dalyvavo įmonės ir valdžios institucijos, siekiant sudaryti palankias sąlygas sistemos plėtrai.
  • Stiklo ir plastiko taros užstato grąžinimo sistemos kelrodžio parengimas: buvo parengtas išsamus kelrodis, apibrėžiantis sistemos kūrimo žingsnius.

APVA direktoriaus pavaduotojas Dainius Kazlauskas pažymi, kad „Moldova rodo didelį susidomėjimą ne tik užstato sistema, bet ir kitomis aplinkosaugos sritimis bei Lietuvos pasiekimais šioje srityje. Šiuo metu vyksta derinimas su Moldovos aplinkos ministerija dėl dviejų pažintinių vizitų į Lietuvą. Vienas susijęs su ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos sukūrimu, o kitas – su hidrometeorologijos sistemos plėtra“.

Kazlauskas teigia, kad „Lietuvoje įgyvendinta užstato sistema sulaukia vis didesnio tarptautinio dėmesio ir užklausų dėl gerųjų patirčių dalijimosi. Per 2023 metus jau penkios tarptautinės institucijos aktyviai domėjosi detalėmis, siekdamos perimti Lietuvos gerąją patirtį ir ją pritaikyti savo šalyse“. 

Agentūra lieka atvira bendradarbiavimui su tarptautinėmis institucijomis bei partneriais ir siekia skatinti darnią plėtrą bei žaliąją transformaciją.

[metaslider id=”34257″]

 

Dalintis socialiniuose tinkluose