Lietuvos įmonėms – galimybė įgyvendinti klimato kaitos švelninimo projektus besivystančiose šalyse

Aplinkos ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisija patvirtino 2021 m. gegužės 4 d. Vystomojo bendradarbiavimo projekto koncepciją – „Klimato kaitos švelninimas ir inovatyvių technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant gerąją Lietuvos patirtį”.
Parama dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektams teikiama naudojant Klimato kaitos programos lėšas. 2021 m. kvietimui numatyta bendra paramos suma siekia 2 mln. eurų, o maksimali paramos suma vieno projekto įgyvendinimui gali būti iki 500 tūkst. eurų.
Pareiškėjais gali būti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, vykdantys veiklą toje srityje, kurioje planuoja perduoti gerąją patirtį, o galutiniai naudos gavėjai besivystančioje šalyje – juridiniai asmenys, išskyrus ūkinę – komercinę veiklą vykdantys subjektai.
Užpildytos ir pasirašytos sertifikuotu elektroniniu parašu Paraiškos bus priimamos nuo 2021 m. gegužės 10 d. iki 2021 m. liepos 30 d. elektroniniu paštu apva@skelbimai.apva.lt arba naudojantis e-pristatymu.
 
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis:
Kristina Kluonienė
kristina.kluoniene@skelbimai.apva.lt
Tel. Nr.  +370 602 87 074
 
Informacija teikiama:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00
penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

 
 

Dalintis socialiniuose tinkluose