Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui gali tekti grąžinti 6,5 mln. eurų ES paramos

Sudėtinga Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sektoriaus padėtis, kuri nesikeičia nuo praėjusio rudens, įpareigoja Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA) skelbti apie galimas finansines korekcijas Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui (MAATC). Šiam centrui gali tekti grąžinti 6,5 mln. eurų ES paramos.
Ši ES parama buvo skirta pastatyti MBA įrenginius, kurie padėtų sumažinti gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, susidarančią dėl šiukšlėmis užterštų teritorijų, ir neigiamą poveikį žmonių sveikatai. APVA, atsakinga už ES lėšomis finansuojamų aplinkosauginių projektų priežiūrą, praėjusių metų pabaigoje pradėjo tyrimą, kadangi infrastruktūra, kuriai sukurti buvo skirtos ES lėšos, šiuo metu nefunkcionuoja.
Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai buvo sustabdyti dar rugsėjo pabaigoje dėl galimai pažeidžiamų MAATC ir UAB „NEG Recycling“ sutarties sąlygų. Sprendžiant šią problemą, buvo sutarta, kad operatorius UAB „Neg Recycling“ atnaujins MBA įrenginių veiklą, kai iš gamyklos teritorijos bus išvežta bent 3 tūkst. tonų degių atliekų. Tačiau šis susitarimas nebuvo įgyvendintas.
Ar sutartiniai įsipareigojimai buvo vykdomi, galutinį žodį tars teismai, į kuriuos kreipėsi besiginčijančios bendrovės. Kadangi MBA įrenginiai neeksploatuojami, regione susidarančios komunalinės atliekos nėra perdirbamos ir vežamos šalinti į sąvartyną. Tai pažeidžia tiek nacionalinius, tiek ES teisės aktus.
Marijampolės MBA įrenginių projekto vertė – 10,3 mln. eurų., 85 proc. šios sumos finansavo ES struktūriniai fondai, 15 proc. prisidėjo MAATC.

Dalintis socialiniuose tinkluose