Merkinėje iškilo vienas aukščiausių apžvalgos bokštų Lietuvoje

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos rūpesčiu Merkinėje iškilo vienas aukščiausių apžvalgos bokštų Lietuvoje, kurio viršutinė apžvalgos aikštelė įrengta 25 metrų aukštyje. Panašų vaizdą būtų galima pamatyti maždaug iš devynių aukštų namo.

 

Merkinėje rinkosi žmonės, kurie konkrečiais darbais prisidėjo prie bokšto pastatymo ir kelio prie jo įrengimo darbų. Parko direktorius Eimutis Gudelevičius Merkinės lankytojų centre svečiams pristatė šiuo metu Parke įgyvendinamus projektus.

 

Bokšto apžvalgos aikštelėje dėkota už projektavimą, bokšto įrengimą, techninę darbų priežiūrą, privažiavimo kelio prie bokšto projektavimą ir įrengimą, už privažiavimo kelio įrengimo techninę priežiūrą.

 

Nuoširdus padėkos žodis nuskambėjo ir Varėnos rajono Savivaldybės administracijai už bendradarbiavimą įrengiant privažiavimo kelią prie bokšto bei Merkinės gyventojui Algimantui Dzimanavičiui – už suteiktą žemės sklypą statybai.

 

Padėka buvo išsakyta ir Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai, jos specialistams už bendrą darbą, nes bokštas įrengtas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas, kuriame Direkcija dalyvavo kaip partnerė.

 

Bendromis užsakovu, projektuotojų ir vykdytojų pastangomis ,,išdygo'' vienas gražiausių apžvalgos bokštų Saugomose teritorijose.  Sukonstruotos kūginės kolonos, apžvalgos bokštui suteikė lengvumo įspūdį. Tai tarsi pušų kamienai, primenantys laikus, kai žvelgiant į pušies viršūnę, nuo galvos kepurė krisdavo.

 

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas Alvydas Mituza pasidžiaugė, kad Parko darbuotojų atlikti darbai lenkia lūkesčius.

 

Varėnos Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Laima Vilbikienė padėkojo visiems už dovaną kraštui, o Merkinės seniūnas Gintautas Tebėra pasižadėjo prižiūrėti, kad prie apžvalgos bokšto visada būtų švaru ir tvarkinga.

 

Iš bokšto lankytojo žvilgsniui atsiveria Nemuno kraštovaizdžio draustinis, Pastraujo sala. Už upės slėnio vilnijantys miškai primena, kad čia stūksojo Merkinės giria, kurioje medžiojo karaliai ir jų svečiai. Nuo bokšto gerai matyti ne tik dalis Merkinės senamiesčio, bet ir tiltas per Nemuną, 2014 m., atšventęs savo 100 metų jubiliejų. Tiltą Merkinėje per Nemuną 1812 m. buvo įsakęs pastatyti Prancūzijos imperatorius Napoleonas, nesėkmingo žygio į Rusiją metu, tačiau pastatė Rusijos imperijos kariuomenė 1914 m., ruošdamasi karui su Vokietija. Apie istorinius Merkinės ženklus, gamtines ir geografines kraštovaizdžio vertybes Parko darbuotojai prie bokšto ir pačiame bokšte įrengė informacinius stendus.


 

Inf. parengta pagal svetainę gamta.cepkeliai-dzukija.lt

 

O. Drobelienės nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose