Mirė „Kauno vandenų“ generalinis direktorius V. Burokas

Mus pasiekė liūdna žinia – Kauno miesto savivaldybės valdoma bendrovė „Kauno vandenys“ neteko ilgamečio vadovo – gegužės 12 dieną mirė generalinis direktorius Vilius Burokas.

V. Burokas vandentvarkos srityje dirbo 37 metus. Tai buvo aukšto profesionalumo, ištikimas savo profesijai vandentvarkos ūkio darbuotojas, įnešęs reikšmingą indėlį į vandentvarkos ūkį – projektuojant, statant ir eksploatuojant Kauno nuotekų valymo įrenginius, tinklų renovavimą bei plėtrą Kauno mieste ir rajone, vandenviečių, siurblinių modernizavimą, pritaikant jas šiuolaikinės visuomenės poreikiams, geriamojo vandens kokybės užtikrinimą, investicinių projektų rengimą ir įgyvendinimą.

Anot kolegų, tai buvo kukliai išdidus, oriai teisingas ir išdidžiai paprastas žmogus. V. Burokas ne kartą už darbus buvo įvertintas apdovanojimais. Jam įteikta Lietuvos pramonininkų konfederacijos nominacija „Profesijos riteris“, Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis, Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojo garbės ženklas už asmeninius nuopelnus ir indėlį vystant šalies vandentvarkos ūkį, Kauno miesto savivaldos 600 metų jubiliejaus atminimo medalis.

APVA darbuotojai reiškia nuoširdžią užuojautą V. Buroko šeimai, artimiesiems ir bendrovės „Kauno vandenys“ darbuotojams.

Dalintis socialiniuose tinkluose