Mokymai projektų vykdytojams

Šių metų spalio mėnesį Aplinkos projektų valdymo agentūra su Aplinkos ministerija suorganizavo 4 mokymus būsimiems Regioninės priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, veiklos tobulinimas“ projektų vykdytojams. Pranešimai buvo apie projektų finansavimo sąlygų aprašą, investicinio projekto rengimą ir vertinimą bei paraiškos finansavimui rengimą ir projekto tinkamumo vertinimą.

 

Mokymai vyko 4 Lietuvos miestuose: spalio 8 d. Vilniuje, spalio 13 d. Panevėžyje, spalio 16 d. Kaune, spalio 20 d. Klaipėdoje.

 

Renginiuose dalyvavo vandentvarkos įmonių, rajonų savivaldybių administracijų ir Regioninės plėtros departamento prie VRM atstovai.

 

Mokymuose pranešimus skaitė Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo departamento direktorius Inesis Kiškis, Aplinkos projektų valdymo agentūros vyriausiasis patarėjas Kastytis Tuminas, Vandentvarkos projektų skyriaus vedėjas Vidas Stašauskas, Planavimo ir ataskaitų skyriaus atstovės Rasa Ledzinskienė ir Agnė Kavaliauskienė.

 

Visi pranešimai:

 

Investicijų efektyvumo problematika >>>

 

AM pranešimas >>>

 

Gairės planavimui, juridiniai aspektai >>>

 

Prielaidų formavimas (optimalaus NVĮ pajėgumo nustatymas) >>>

 

Alternatyvų parinkimas >>>

 

Grynųjų pajamų skaičiavimas >>>

 

Paraiškos finansavimui rengimas ir projekto tinkamumo vertinimas >>>

 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose