Mūšos tyrelio pažintinis takas – nerūkymo zona

Mūšos tyrelio telmologinis draustinis – išskirtinis Šiaurės Lietuvos gamtinis kompleksas, kuris susideda iš aukštapelkės, tarpinio tipo pelkės, žemapelkės, durpynų ir šlapių miškų. Nuo šiol Mūšos tyrelio pažintinis takas paskelbtas nerūkymo zona.

 

Pelkės pietinėje dalyje prasideda Mūšos ir Juodupio upės, rytinėje dalyje telkšo natūralus Miknaičių ežeras ir daug mažų ežerėlių. Draustinis įtrauktas į NATURA 2000 tinklo BAST ir PAST teritorijų sąrašą. Pelkėje veša nemažai saugomų augalų rūšių: baltijinė ir siauralapė gegūnė, raktažolės pelenėlės, paprastoji tuklė. Čia gyvena ir nemažai retųjų paukščių: dirviniai sėjikai, tikučiai, pilkosios gervės, tetervinai, apsistoja migruojančių baltakakčių ir želmeninių žąsų būriai. Nuo 2006 m. draustinyje stebima lūšis, sutinkamas vilkas, baltasis kiškis, retų vabzdžių ir roplių rūšys.

 

Nuo šių metų kovo mėn. šį unikalų gamtos kampelį galima aplankyti keliaujant Mūšos tyrelio pažintiniu taku, kuris pateko į Lietuvos rekordų knygą kaip  ilgiausias pelkėje lentų takas. Jo ilgis 3605,87 m.

 

Mūšos tyrelio pažintinis takas tiesiamas dviem etapais. Įgyvendinant pirmąjį etapą įrengtos 9 stotelės, supažindinančios su draustiniu ir čia esančiomis vertybėmis: Mūšos tyrelio telmologiniu draustiniu, geomorfologinėmis ypatybėmis, paukščiais, augalais, žinduoliais, aukštapelkės formavimusi, koplytėle, Tyrelio akmeniu ir buvusia partizanų stovyklaviete. Įgyvendinant antrąjį etapą bus įrengtos dar dvi stotelės, supažindinančios su vabzdžiais ir NATURA 2000 teritorija draustinyje.

 

Tako pradžioje įrengta poilsiavietė su pavėsine, nuo jos lentų taku galima keliauti iki apžvalgos bokšto, skirto pelkės bioįvairovės stebėjimui. Toliau takas vingiuoja iki vienintelio Joniškio rajone natūralaus Miknaičių ežero, jo vakarine pakrante nuveda link atnaujintos legendomis apipintos koplytėlės. Nuo jos lentiniu ir sutvirtinto grunto takais galima nukeliauti iki Tyrelio akmens ir buvusios partizanų stovyklavietės. Nuo jos takas užžiedinamas ir grįžta atgal. Antruoju etapu planuojama lentų tako atkarpa grįžtama prie Miknaičių ežero ir rytine jo pakrante keliaujama į tako pradžią.

 

Mūšos tyrelio pelkėje kilęs gaisras šį išskirtinį gamtinį kompleksą sunaikintų negrįžtamai, juk į pelkės teritoriją neįvažiuotų ugniagesių technika, o degančias durpes užgesinti ypač sudėtinga. Mūšos tyrelio pažintinis takas vingiuoja per visą pelkę, todėl siekiant sumažinti gaisrų pavojų, Žagarės regioninio parko direkcija inicijavo šį pažintinį taką paskelbti nerūkymo zona. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 dalimi, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 9 str. 1 dalimi, atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2015 m. rugpjūčio 18 d. protokolą Nr. IL – 241 ir Žagarės regioninio parko direkcijos 2015 m. rugpjūčio 24 d. raštą Nr. S-212 „Dėl Mūšos tyrelio pažintinio tako paskelbimo nerūkymo zona“, Joniškio rajono savivaldybės taryba papildė 2014 m. birželio 19 d. sprendimą Nr. T-84 „Dėl nerūkymo zonų paskelbimo Joniškio rajone“ ir paskelbė Mūšos tyrelio pažintinį taką nerūkymo zona.

 

www.vstt.ltinf.

 

Dalintis socialiniuose tinkluose