Naujasis pastatų renovacijos kompetencijų centras – su tiek pat išteklių padarys daugiau

„Su tiek pat rankų, su tiek pat išteklių norime padaryti daugiau“, – penktadienį sakė aplinkos ministras Simonas Gentvilas per naujojo pastatų renovacijos kompetencijų centro startui skirtą spaudos konferenciją.
Šią savaitę darbą pradėjęs pastatų renovacijos procesus šalyje koordinuosiantis kompetencijų centras yra sutelktas apjungus dvi Aplinkos ministerijai pavaldžias įstaigas – Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA) ir Būsto energijos taupymo agentūrą (BETA).
Šis centras – atskiras APVA padalinys, veiksiantis „vieno langelio“ principu – koordinuos tiek energiniam efektyvumui didinti, tiek klimato kaitai švelninti skirtas finansinės paramos priemones. teiks metodinę ir konsultacinę pagalbą savivaldybėms, renovacijos proceso dalyviams – administratoriams, gyventojams ir kt. Dar vienas svarbus jo uždavinys, APVA direktoriaus Ignoto Šalavėjaus žodžiais, – kurti, išbandyti ir įgyvendinti naujus ir patrauklius renovacijos modelius.
„Šiandien, kai jau baigiami APVA ir BETA sujungimo procesai, galiu tvirtinti, kad pavyko suburti stipriausią šalyje renovacijos specialistų ir ekspertų komandą. Tikiu, kad po vienu stogu sutelktų kompetencijų naudą labai greitai pajus daugiabučių gyventojai ir kiti renovacijos proceso dalyviai,“ – sakė Ignotas Šalavėjus.
Naujasis centras leis optimizuoti pastatų renovacijai skiriamus viešuosius finansus, darbuotojų kompetenciją, o renovacijos sistema taps aiškesnė ir vieningesnė organizaciniu požiūriu. Jis ne tik koordinuos pastatų renovacijos priemones, bet ir analizuos jų poveikį tiek statybų sektoriui, tiek visai šalies ekonomikai, vykdys faktiniais duomenimis pagrįstą stebėseną ir ilgalaikę prognozę. Centrui teks svarbus vaidmuo įgyvendinant Vyriausybės iškeltą tikslą spartinti renovacijos mastą ir siekiant, kad 2050-aisiais pastatai Lietuvoje energiją vartotų ypač taupiai.
Dabar šalyje yra, Aplinkos ministerijos inicijuotos studijos duomenimis, apie 660 tūkst. renovuotinų pastatų.
 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose