Neigiame mitus apie registracijos formų pildymą

1 mitas. Registracijos formą reikia užpildyti kuo greičiau, nes baigsis kvietimui skirtos lėšos ir kompensacijos negausiu.

Netiesa, nes pagal patvirtintas taisykles, kompensacijos skyrimui jokios įtakos nedaro pateikimo greitis ar registracijos formos pateikimas pirmąją kvietimo dieną. Svarbu, kad registracijos formos būtų pateiktos kvietime nurodytu laikotarpiu (pvz. nuo gegužės 10 iki birželio 10 d.). Jos yra vertinamos pagal patvirtintus projektų atrankos kriterijus.

2 mitas. Užpildyti registracijos formą yra sudėtinga, norint ją užpildyti reikia samdyti konsultantus ir mokėti už tai pinigus.

Netiesa. Tereikia žinoti savo duomenis (gyvenamojo namo unikalų numerį, jei gyvenamasis namas dvibutis – ir unikalų buto numerį), taip pat techninius planuojamo įsigyti įrenginio duomenis (pvz. saulės modulių galingumą, inverterio galingumą, šilumos siurblio nominalią galią ir sezoninį naudingumo koeficientą SCOP). Žinant šiuos duomenis registracijos formos užpildymas trunka apie 10 minučių.

3 mitas. Kompensacija siekia 50 ar 30 proc. ir mokama pagal faktiškai fizinio asmens patirtas išlaidas.

Netiesa. Kompensacija mokama ne pagal fizinio asmens faktiškai patirtas išlaidas, o pagal fiksuoto įkainio dydžius, nustatytus 1 kW įrenginio ir padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo. Pavyzd=iui, saulės elektrinių fiksuotas kompensacijos dydis 1 kW yra 323 Eur. Jei planuojate įsirengti 5 kW įrengtosios galios elektrinę, kompensacija būtų 5×323 Eur=1615 Eur ir pan.

Registracijos formoje kompensacijų dydžiai apskaičiuojami automatiškai, suvedus planuojamų įrengti įrenginių galingumus.

4 mitas. Registracijos formoje galiu nurodyti bet kokius įrenginių galingumus ar kitą informaciją, vis tiek gausiu kompensaciją.

Ne visais atvejais. Svarbiausia – registracijos formą užpildyti teisingai, išsiaiškinus visas kompensacijos gavimo sąlygas, reikalavimus pareiškėjams, reikalavimus įrangai, pasitarus su specialistais, rangovais ir pan.,  tiksliai žinant kokio tipo, kokio galingumo įrenginį  (katilą, šilumos siurblį ar elektrinę) įsirengsite. Tuo atveju, jei įdiegsite ne tokios galios įrangą ir ne tokiu įrengimo būdu, kaip buvote nurodę registracijos formoje, ir pagal sudarytą sąrašą surinktas bendras balų skaičius bus žemesnis nei priešpaskutinis bendras balas sąraše, visos tokio fizinio asmens išlaidos bus netinkamos finansuoti. Pavyzdžiui, registracijos formoje buvote nurodę, kad elektrinę įrengsite ant stogo ir už tai gavote 50 balų, o vėliau įrengsite ant žemės, kur būtumėte gavę 10 balų, turėtume perskaičiuoti suteiktų balų skaičių ir žiūrėti, ar surinktas balų skaičius nebus žemesnis nei priešpaskutinis bendras balas sąraše ir pan.).

Neteisingai nurodžius duomenis ar nepridėjus prašomų su registracijos forma pateikti dokumentų, didėja administracinė našta, ilgėja vertinimo laikas ir pan. Jeigu registracijos formą pildote neapsisprendę, kad tikrai keisite katilą/įsirengsite elektrinę, atimate galimybę tą daryti kitiems.

Skubėti tikrai neverta, nes kvietimams yra skirta pakankamai lėšų, o esant didesniam pareiškėjų skaičiui, yra galimybė skirti papildomai lėšų.

 Kviečiame atsakingai pildyti ir teikti dokumentus.

Dalintis socialiniuose tinkluose