Nepasiekus stebėsenos rodiklių – gali būti mažinamas finansavimas

Aplinkos projektų valdymo agentūra Nr. 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų sąrašo Nr. 01 projektų vykdytojams primena, kad projektų sutartyse nurodytą gyventojų skaičių prijungti prie naujai pastatytų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų privaloma per 36 mėnesius nuo veiklų įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

„Atkreipiame dėmesį, kad pusei (14 iš 28) įgyvendintų projektų šis terminas sueina šių metų antroje pusėje, o tikslus terminas nurodytas projekto sutartyje 2.2 p.“, – akcentuoja Mindaugas Gustas, APVA Vandentvarkos projektų skyriaus patarėjas.

Agentūros turimais duomenimis, šiai dienai prie naujai pastatytų nuotekų surinkimo tinklų yra prijungta 10 849 gyv. ekv. iš 14 062 numatytų projektų sutartyse, o prie naujų vandentiekio tinklų prijungta 7 439 gyv. Iš 9 090 numatytų projektų sutartyse – tai sudaro 77,15 ir 81,84 proc.

Jei iki projekto sutartyje numatyto termino stebėsenos rodikliai nebus pasiekti, vadovaujantis Projekto administravimo ir finansavimo taisyklių 258 p., APVA įvertins stebėsenos rodiklių nepasiekimo priežastis ir projektui skirto finansavimo pagrįstumą bei priims sprendimą dėl projektui skirto finansavimo dalies mažinimo, kaip tai numatyta Projekto administravimo ir finansavimo taisyklių 260 p. Sutartyse numatytų stebėsenos rodiklių pasiekimas iki projekto sutartyje 2.2 p. numatyto termino bus vertinamas su projektų ataskaitomis po projektų užbaigimo, kurios agentūrai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 30 dienų praėjus kiekvieniems metams po projekto finansavimo pabaigos.

„Tikimės atsakingo projektų vykdytojų požiūrio ir raginame dėti visas pastangas skatinat gyventojų jungimąsi prie naujų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, kad nepasikartotų 2007-2013 m. programos scenarijus, kai už stebėsenos rodiklių nepasiekimą be nuo projektų vykdytojų priklausančių priežasčių buvo pritaikyta daugiau kaip 17 mln. Eur finansinių korekcijų“, – pabrėžia Mindaugas Gustas.

Dalintis socialiniuose tinkluose