Nepasiturintieji jau gali teikti paraiškas 2 tūkst. eurų paramai mažiau taršiam automobiliui

Nuo šiandien nepasiturintys gyventojai, utilizavę seną ir įsigiję mažataršį automobilį, jau gali kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA) dėl 2 tūkst. eurų kompensacijos.  Ši nauja priemonė numatyta patikslintoje Klimato kaitos programos sąmatojejai skirta 1 mln. eurų.
Išmokas bus galima gauti utilizavus taršų automobilį ir jį pakeitus M1 klasės transporto priemone, kurios bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 130 g/km, ji turi būti pagaminta ne anksčiau nei 2012 m. Kompensacijos dydis nustatytas įvertinus rinkos statistinių pirkimo – pardavimo sandorių mažiausias ir vidutines 2012 m. pagamintų automobilių įsigijimo kainas.
Norintieji gauti išmokas prašymą turės pateikti elektroniniu būdu – per Aplinkos valdymo agentūros (APVA) informacinę sistemą APVIS.
Prašymai priimami iki rugsėjo 1 d. arba iki kol pakaks lėšų. 
Subsidijos skiriamos pagal Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimo nepasiturintiems fiziniams asmenims tvarkos aprašą. Pagal jį, pareiškėjas, norintis gauti šią kompensaciją, turės sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir registracijos liudijimo blanke įrašytu savininku ir valdytoju arba įregistruotu valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėn. iki 2021 m. gruodžio 1 d.
Be to, jis turės gauti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą ir ją išregistruoti iš Kelių transporto priemonių registro. Po to įsigyti ir savo vardu įregistruoti mažiau taršų automobilį arba tapti jo valdytoju. Transporto priemonės valdytoju pagal tvarkos aprašą laikomas fizinis asmuo, įrašytas transporto priemonės registracijos liudijime.
Atkreipiame dėmesį, kad nepasiturintis gyventojas – tai fizinis asmuo, kuriam Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka 6 mėnesius nepertraukiamai iki priemonės patvirtinimo metinėje sąmatoje dienos buvo teikiama piniginė socialinė parama. Šį statusą APVA tikrins Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt
Su aprašu galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje.
Remiantis AM inf. 

Dalintis socialiniuose tinkluose