Neperkančiosioms organizacijoms atsirado galimybė saulės elektrinių parkų dalį įsigyti CPO LT Elektroninių pirkimų centro (EPC) kataloge

VšĮ CPO LT elektroniniame įrankyje „Elektroninių pirkimų centras“ (EPC Katalogas), skirtame neperkančiųjų organizacijų subjektams, kurių pirkimai finansuojami valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą ir kitą tarptautinę finansinę paramą, ir (arba) savivaldybės biudžeto lėšomis (toliau – subjektai / užsakovai), vėl aktyvus pirkimo modulis: Nutolusios saulės elektrinės iš saulės parkų.

Bendradarbiaujant su CPO LT, parengti pirkimo dokumentai: techninės specifikacijos, pasiūlymų vertinimo tvarka ir sutarties projektas. Be to sustandartizuotos pirkimo procedūros užtikrina greitą pirkimų vykdymą Užsakovams ir nereikalauja didelių žmogiškųjų ir laiko sąnaudų, aiškinantis bei gilinantis į saulės elektrinių techninius, teisinius, nuosavybės aspektus, pasiūlymų vertinimo ar paslaugų teikimo niuansus, ką reikėtų daryti pirkimą atliekant savarankiškai. Jiems  pakanka  tik atsakingai susipažinti su pirkimo modulio dokumentais bei  įsivertinti pirkimo objekto tinkamumą, t. y. pirkimo objekto sudėtines dalis, techninius parametrus, sutarties sąlygas.

Pirkimus vykdant EPC Kataloge sumažėja pirkimo procedūrų vykdymo pažeidimų ir klaidų tikimybė.

EPC Katalogas patrauklus dar ir tuo, kad, subjektams įvykdžius pirkimo procedūras EPC Kataloge, APVA nebetikrina pirkimo procedūrų teisėtumo. Tokiu būdu yra  išvengiama APVA skiriamo finansavimo korekcijų, kurios pasitaiko, kai atliekant pirkimus savarankiškai  nustatomi pažeidimai  ir sutrumpinamos saulės elektrinės įrengimo laiko sąnaudos.

Pagal 2022 gruodžio mėn. CPO LT kataloge sudarytų sutarčių ir rinkos duomenis 1 kW nutolusių saulės elektrinių iš saulės parkų įsigijimo kainos svyruoja nuo 1370 iki 1500 Eur su PVM, o 1 kW priežiūros ir aptarnavimo paslaugų vieneriems metams kainos svyruoja nuo 21 iki  30 Eur su PVM.

 

Dalintis socialiniuose tinkluose