Nevarėnuose — nauji valymo įrenginiai ir nuotekų tinklai

Telšių rajono savivaldybės administracija ir UAB „Telšių vandenys“ baigia įgyvendinti projektą, kurio metu Telšių mieste, Ryškėnuose, Degaičiuose ir Nevarėnuose nutiesti nuotekų tinklai. Iš minėtų įstaigų lėšų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos Nevarėnuose pastatyti ir nauji valymo įrenginiai. Juos apžiūrėjo ir įvertino Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva, Administracijos vadovai Saulius Urbonas ir Kęstutis Gusarovas, Nevarėnų seniūnijos seniūnė Vilma Šakienė bei „Telšių vandenų“ direktorius Alvydas Jasevičius.

 

„Iki šiol nuotekų valymo įrenginių Nevarėnų gyvenvietėje nebuvo – gyventojai nuotekas kaupė išgriebimo duobėse.


Iš jų nuotekos buvo išvežamos į Telšių nuotekų valymo įrenginius ir kitas nuotekų priėmimo vietas. Tokiu būdu tvarkant atliekas, neišvengta gruntinių ir požeminių vandenų, ežerų ir upių teršimo“, – teigia „Telšių vandenų“ direktorius A.Jasevičius. 


Aplinkosaugos problemas išsprendė centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas. 2013 m. gruodžio 23 d. UAB „Telšių vandenys“ pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  infrastruktūros plėtra Telšiuose ir Telšių rajone (Nevarėnuose,  Ryškėnuose ir Degaičiuose)“ finansavimo ir administravimo sutartį su Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra.


Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.


Bendra projekto vertė – 5,1 mln. eurų (17,596 mln. Lt), iš jų 4,8 mln. eurų (16,537 mln. Lt) finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis, 310 tūkst. eurų (1,059 mln. Lt) sudaro Telšių rajono savivaldybės administracijos finansavimas ir UAB „Telšių vandenys“ lėšos. Projektą įgyvendina minėta bendrovė.


V.Kleiva, S.Urbonas ir K.Gusarovas nuolat lankosi rajono seniūnijose: sprendžia opias problemas, koordinuoja rajone vykdomų darbų eigą ir galiausiai įvertina jau atliktus darbus. Nevarėnuose pastatytus vandens valymo įrenginius bei nutiestus nuotekų tinklus vadovai apžiūrėjo su Nevarėnų seniūne Vilma Šakiene ir „Telšių vandenų“ direktoriumi A.Jasevičiumi.


„Džiugu, jog vis daugiau rajono gyventojų aprūpinami kokybišku geriamuoju vandeniu bei nuotekų sistema. Svarbu ir tai, jog modernūs valymo įrenginiai teikia naudą ne tik žmogui, bet ir gamtai“, – teigia Telšių rajono vadovas V.Kleiva.


Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius, „Telšių vandenų“ valdybos pirmininkas S.Urbonas informuoja, jog, įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose ir Telšių rajone (Nevarėnuose, Ryškėnuose ir Degaičiuose)“, minėtose gyvenvietėse nutiesta 2,6 km vandentiekio ir 31,4 km nuotekų tinklų. Prie vandens tiekimo tinklų prijungti 29, prie nuotekų tinklų – 679 būstai.


Pasak administracijos direktoriaus pavaduotojo K.Gusarovo, nuotekų valymo įrenginiai, be kita ko, Nevarėnuose sumažins taršą, patenkančią į Ventos-Lielupės baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis.


Nevarėnų seniūnijos seniūnė V.Šakienė tvirtina, jog vietos gyventojai džiaugiasi ir įvertina Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Savivaldybės administracijos ir „Telšių vandenų“ investiciją į jų gyvenimo kokybę.


„Telšių vandenys“ rūpinasi, kad gyventojai gertų kokybišką vandenį ir neturėtų problemų dėl nuotekų valymo. Rajonas modernėja: įgyvendinus minėtą projektą, prie vandentiekio ir nuotekų tinklų sistemos prijungta dar daugiau Telšių miesto ir rajono būstų. Ateityje su Telšių rajono savivaldybės administracija įgyvendinsime ir daugiau gyventojams naudingų projektų“, – teigia A.Jasevičius.

 

www.kalvotoji.lt inf. (aut. Skaistė Sadonytė) 

 

Vadovai su Vilma Šakiene aptarė ir kitas Nevarėnų seniūnijos aktualijas / www.kalvotoji.lt nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose