Nevyriausybinių organizacijų susidomėjimas viršijo lūkesčius

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) investicijoms į aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų advokacijos pajėgumus sulaukė 15 paraiškų. Jose prašoma kiek daugiau nei 1,2 mln. eurų investicijų. Šiam kvietimui iš Klimato kaitos programos buvo skirta 0,5 mln. eurų.

 

Siekiant paskatinti klimato kaitos politikos įgyvendinimo veiksmingumą, labiau įtraukti visuomenę į jos formavimą, taip pat didinti politikos formuotojų ir sprendimų priėmėjų atskaitingumą bei skaidrumą, pirmą kartą buvo paskelbtas toks kvietimas nevyriausybinėms organizacijoms, kurių veikla susijusi su aplinkos apsauga. Nevyriausybinės organizacijos paraiškas finansinei paramai gauti galėjo teikti nuo sausio 30 d. iki kovo 31 d. Maksimalus vieno projekto finansavimas vienai organizacijai siekė 60 tūkst. eurų, konsorciumui – 120 tūkst. eurų. Finansavimo intensyvumas – 90 proc., likusius 10 proc. NVO turės padengti nuosavu piniginiu indėliu ar savanorišku darbu.

 

„Siekiant pokyčių, neužtenka investicijų tik į atskirų infrastruktūros projektų įgyvendinimą. Turime investuoti ir į aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų advokacijos pajėgumus. Tikimės, kad finansinė paskata paskatins pokytį politikos formavime, jos atvirumą, skaidrumą bei atskaitingumą“, – sako APVA Nacionalinių programų valdymo departamento direktorius Jonas Balkevičius.

 

Finansine paskata bus remiamos veiklos, siekiančios daryti moksliniais įrodymais ir gerąja praktika paremtą poveikį teisėkūrai, advokaciją papildančios veiklos, pavyzdžiui, visuomenės informavimas ir švietimas. Bus remiami tik tie projektai, kurie gali daryti poveikį teisėkūrai, susijusiai su šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimu žemės ūkio, transporto ir pramonės sektoriuose.

 

Į finansavimą galėjo pretenduoti nevyriausybinės organizacijos, įsisteigusios ir veikiančios ne trumpiau kaip 1 metus taip pat įtrauktos į darančių įtaką teisėkūrai sąrašą, skelbiamą šioje svetainėje www.skaidris.lt

Paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą atliks aplinkos ministerijos sudaryta ekspertų vertinimo taryba.

Dalintis socialiniuose tinkluose