Nuo kitų metų Vilniaus regiono atliekas apdoros MBA įrenginiai

Vykdant komunalinių atliekų tvarkymo plėtrą Vilniaus regione, sostinėje, Jočionių gatvėje, statomi mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai. Juose bus apdorojamos iš visų 8 Vilniaus regiono savivaldybių surinktos mišrios komunalinės atliekos.


„MBA įrenginiai leis ne tik sumažinti regioniniame sąvartyne laidojamų atliekų kiekius, bet ir suteiks galimybę didžiąją jų dalį panaudoti racionaliai. Išdžiovinus bioskaidžias atliekas, iš jų bus pagaminamas kietasis kuras, o antriniam perdirbimui tinkamos atliekos bus paruošiamos perdirbimui ir panaudojimui pakartotinai. Planuojama, kad permetus MBA įrenginiai apdoros 250,000 tonų mišrių komunalinių atliekų, o į sąvartyną pateks tik iki 25 proc. perdirbti ar kitaip panaudoti nebetinkamų atliekų", – sakė VAATC (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro) direktorius Tomas Vaitkevičius.


VAATC Plėtros skyriaus vadovė Rasa Pajarskienė sako, kad, vadovaujantis Europos Sąjungos direktyva dėl atliekų hierarchijos prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, turi būti paruošiamos pakartotiniam panaudojimui, perdirbamos, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose.

 

Šiuo metu į regioninį sąvartyną keliauja visos Vilniaus regiono mišrios komunalinės atliekos, tačiau, pradėjus veikti MBA, jame bus šalinamos tik inertinės atliekos, tokios kaip smėlis, žvyras, likęs po apdorojimo šiuose įrenginiuose.


Per metus iš bendro Vilniaus apskrityje surinkto komunalinių atliekų srauto MBA ištrauks apie 36 tūkst. tonų perdirbimui ar kitam panaudojimui tinkamų atliekų, kurios bus atiduodamos pramonei. Bioskaidžios atliekos įrenginiuose bus apdorojamos biodžiovinimo tuneliuose. Iš jų bus paruošiamas kietasis kuras, kuris bus naudojamas energijos gavybai. Apie 70 laipsnių temperatūra užtikrins, kad jos džiūtų natūraliai ir būtų higienizuotos, o pastate įrengta oro valymo sistema garantuos, kad į aplinką patektų tik švarus ir išvalytas oras. Dalį bioskaidžiųatliekųdarjųsusidarymo vietoje atskirs ir privačių valdų savininkai. Apie 43 tūkst. t tokių atliekų per metus jie sukompostuos projekto metu jiems dalinamose kompostavimo dėžėse, kurių iš viso skirta 51 tūkst.


Vilniaus miesto savivaldybės Atliekų tvarkymo poskyrio vedėjas Jaroslav Čaplia tikina, kad atliekas šalinti sąvartynuose galima tik kraštutiniu atveju ir tik tas, kurių nebegalima panaudoti kompostui, kietajam kurui ar antriniam perdirbimui. Pasak jo, daugelis atliekų, jas išrūšiavus, galėtų dar būti naudingos, o ne veltui dūlėti sąvartyne.


Projektas „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo ir UAB VAATC” lėšomis.

 

„Širvintų kraštas" laikraščio inf. 

 

sratc.lt nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose