Nuo lapkričio 1 d. pastatų renovacija veiks „vieno langelio“ principu

Lapkričio 1 d., įsigaliojus pakeistam Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti įstatymui, Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) perims Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) funkcijas. Bus įsteigtas kompetencijų centras, kuris bus atskiras APVA padalinys. Jis veiks „vieno langelio“ principu ir koordinuos tiek energiniam efektyvumui didinti, tiek klimato kaitai švelninti skirtas finansines paramos priemones.
„Tikiu, jog pasitelkus tiek APVA, tiek BETA specialistų kompetencijas bus sparčiau ir efektyviau koordinuojama visų pastatų renovacija. Gyventojams bus paprasčiau teikti paraiškas. Juk visas procesas bus vienose rankose. O svarbiausia tai padės įgyvendinti europinę „Renovacijos bangos“ iniciatyvą ir pasiekti, kad 2050-aisiais pastatai Lietuvoje energiją vartotų ypač taupiai“, – sakė APVA direktorius Ignotas Šalavėjus.
APVA šiuo metu dalyvauja įgyvendinant ir administruojant įvairias valstybės biudžeto, Klimato kaitos programos, Atliekų programos, ES fondų ir kitomis lėšomis finansuojamas aplinkos apsaugos priemones.
BETA koordinuoja daugiabučių namų modernizavimo programą, vykdo būsto priežiūros ir kokybės, energiją taupančių priemonių įgyvendinimą.
Minėtasis vieningas pastatų renovacijos kompetencijų centras administruos visas renovacijos priemones, koordinuos jų planavimą ir įgyvendinimą, analizuos jų poveikį tiek atitinkamai sričiai, tiek šalies ekonomikai, atliks stebėseną, teiks metodinę ir konsultacinę pagalbą. Taip pat leis optimizuoti ir efektyviau panaudoti pastatų renovacijai skiriamus viešuosius finansus, taip prisidedant prie didesnio skaidrumo.
Šiuo metu Lietuvoje yra apie 660 tūkst. renovuotinų pastatų, iš jų 64 proc. yra D ir žemesnės energinio naudingumo klasės.
 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose