Nuo pirmadienio galima teikti paraiškas kompensacijoms už įsigyjamas neariamosios žemdirbystės technologijas

Lietuvos ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvai nuo pirmadienio, birželio 6 d., galės teikti paraiškas energiškai efektyvių ir aplinkai draugiškų neariamųjų technologijų padargų įsigijimui. Modernizavimo fondo lėšomis bus kompensuojamas tiesioginių ir juostinių sėjamųjų įsigijimas. Tam šiam kvietimui skirti 8 mln. eurų.
Tai Europos investicijų banko ir Europos Komisijos patvirtintas finansavimas neariamosios žemdirbystės plėtrai Lietuvoje. Iš Modernizavimo fondo skiriamos investicijos prisidės prie energetinio efektyvumo didinimo žemės ūkyje. Iš viso iki 2027 m. neariamajai žemdirbystei skatinti numatyta skirti 30 mln. Eur.
„Žvelgiant į beariminės žemdirbystės naudą – ji labai plati. Yra taupomi ne tik degalai, mažėja paruošiamųjų ir sėjos darbų apimtys, bet ir naudojama mažiau trąšų, augalų apsaugos priemonių, gerėja dirvožemio struktūra, didinama biologinė įvairovė. Visa tai prisideda prie gamtos saugojimo ir klimato kaitos stabdymo“ – sako APVA Modernizavimo fondo projektų grupės vadovė Agnė Markauskienė.
Pareiškėjai vienai sėjamajai įsigyti pagal priemonę „Energiškai efektyvių ir klimatui palankių investicijų, skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje“ gali gauti iki 40 tūkst. eurų paramos, o didžiausia paramos suma negalės viršyti 40 proc. sėjamosios įsigijimo kainos.
Tačiau su kompensacija pareiškėjai turi prisiimti ir tam tikrus įsipareigojimus. Pagrindinis – sutaupyti ir atsisakyti po 3000 litrų degalų kiekvienam įsigyjamos sėjamosios pločio metrui. Šis kriterijus buvo pasirinktas remiantis Lietuvoje atliktais moksliniais tyrimais, taip pat norint pasiekti Modernizavimo fondo priemonei keliamus energetinio efektyvumo didinimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų sumažinimo tikslus.
Paraiškas pagal šią priemonę galima bus pateikti iki š.m. rugsėjo mėn. 30d. arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos.


ES Modernizavimo fondą sudaro iš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos gaunamos lėšos. Be Lietuvos šio fondo lėšomis gali naudotis dar devynios ES valstybės narės, kurioms reikia paramos klimato kaitai mažinti skirtoms investicijoms. Tai Lenkija, Latvija, Estija, Čekija, Vengrija, Rumunija, Slovakija, Kroatija ir Bulgarija.
Bendra ES Modernizavimo fondo Lietuvai numatoma paramos suma iki 2030 m. laikotarpiu gali siekti daugiau kaip 700 mln. eurų.
Investicijos bus skirtos elektromobilių skatinimui, švaresnių technologijų ir atsinaujinančių energijos išteklių diegimui pramonės įmonėse, centrinės valdžios pastatų modernizavimui didinant jų energetinį efektyvumą bei žaliojo vandenilio gamybos pajėgumams plėtoti.
 

Dalintis socialiniuose tinkluose