NUO Š.M. LIEPOS 1 D. PLANUOJAMA PASKELBTI KVIETIMĄ NEDIDELIŲ, IKI 10 KW GALIOS SAULĖS ELEKTRINIŲ ĮSIGIJIMUI IŠ ELEKTRINIŲ PARKŲ

Nuo 2021 m. liepos 1 d. bus priimamos registracijos formos  kompensacinėms išmokoms pagal priemonę „AIE namų ūkiams“ iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įsigijimui iš elektrinių parkų.
 
Kvietimui numatyta suma 3,07 mln. Eur.
 
Į kompensacinę išmoką gali pretenduoti fizinis asmuo Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurie turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
 
Fizinis asmuo turi tapti Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, esančios elektrinių parke (saulės elektrinėje) bendraturčiu, bei gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Paramos išmokos dydis – 323 eurų fiksuotas įkainis už 1 kW saulės elektrinės galios.
 
Finansavimo sąlygų aprašą galite pasiskaityti čia (informacija 3 priede):
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/32d9a17016d511ea92dcacfce707cd93/asr
 

Dalintis socialiniuose tinkluose