Nuomonės tyrimas: daugiau kaip  90 proc. pareiškėjų patenkinti APVOS darbu

Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) kartu su „Spinter tyrimais“ lapkričio mėn. atliktas pareiškėjų nuomonės tyrimas parodė, jog 91 proc. pareiškėjų APVOS darbą vertina labai gerai (76 proc.) arba gerai (15 proc.).

Teigiamą vertinimą dažniausiai lėmusios priežastys – patenkinti lūkesčiai, sklandus APVA darbas (24 proc.), malonus, geras aptarnavimas (21 proc.) bei aiškiai ir išsamiai pateikta informacija (20 proc.).

„Pareiškėjų nuomonės tyrimą atliekame jau ne vienerius metus. Pagrindinis jo tikslas – išgirsti pareiškėjų lūkesčius bei nuomonę apie atskirus projektų įgyvendinimo etapus, apie projektų vadovų darbą, taip pat apie informacinės sistemos APVIS privalumus ir trūkumus,“ – tvirtina Nacionalinių programų valdymo departamento direktorius Jonas Balkevičius.

Pasak J. Balkevičiaus, tik nuolatinis bendradarbiavimas ir grįžtamojo ryšio užtikrinimas gali padėti mums augti kaip organizacijai, tobulinti informacines sistemas ir žmogiškąsias kompetencijas, kad kiekvienas pareiškėjas gautų jo lūkesčius atitinkančią ir kasmet vis kokybiškesnę paslaugą.

Šis tyrimas parodė, jog absoliučiai daugumai (94 proc.) respondentų pakanka informacijos apie paraiškos parengimo procesą: 67 proc. visiškai pakanka, 27 proc. greičiau pakanka. 88 proc. apklaustųjų paraiškos pateikimo sudėtingumą per APVIS vertina kaip paprastą: po 44 proc. – labai paprastą arba greičiau paprastą.

Kaip tinkamai įgyvendinti projektą, informacijos pakako 93 proc. respondentų: 58 proc. visiškai pakako, 35 proc. greičiau pakako. Dažniausiai pasigendama konkrečios, tikslesnės informacijos dėl paraiškų pildymo, bendros, gyvos konsultacijos bei informacijos dėl paraiškų, kompensacijų vertinimo (po 5 proc.).

Remiantis naujausio pareiškėjų nuomonės tyrimo rezultatais, informacinė sistema APVIS apskritai vertinama labai gerai – vertinimas siekia 8,65 balo 10 balų skalėje.

Šio tyrimo metu apklausta 1016 respondentų – 896 fizinių asmenų ir 120 juridinių asmenų.

Per 2022 m. dėl aplinkosaugos, energinio efektyvumo, atsinaujinančių energijos išteklių, darnaus judumo projektų finansavimo į APVĄ kreipėsi daugiau kaip 60 tūkst. fizinių ir juridinių asmenų.

Dalintis socialiniuose tinkluose