Įsibėgėjo taršos mažinimo projektai

Darbingi metai buvo ir Taršos mažinimo projektų skyriui. 2017-aisiais įgyvendinimui paruoštos ir pradėtos įgyvendinti keturios priemonės: „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (05.2.1-APVA-R-008), „Užterštų teritorijų tvarkymas“ (05.6.1-APVA-V-020), „Aplinkos oro kokybės gerinimas“ (05.6.1-APVA-V-021) ir „Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra“ (05.2.1-APVA-V-022). Taip pat pasirašytos 48 sutartys už 124,72 mln. eurų.
„2016-ieji mums buvo pasirengimo etapas: organizavome ir vedėme mokymus, kuriuose projektų vykdytojams buvo pristatomi reikalavimai priemonių įgyvendinimui, pateikiami bei aptariami paraiškų projektų finansavimui pavyzdžiai, buvo rengiami bei derinami priemonių finansavimo ir administravimo aprašai, tobulinami bei pritaikomi naujoms priemonėms viešųjų pirkimų dokumentų šablonai, peržiūrimi kontrolės procedūrų procesai, mažinant tikrinamų dokumentų apimtis. Na, o 2017-aisiais pradėjome artėti link konkrečių projektų įgyvendinimo pradžios. Pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į konkrečių projektų paraiškų, viešųjų pirkimų procedūrų vertinimą“, – pažymi Taršos mažinimo projektų skyriaus vedėjas Vytautas Vrubliauskas ir atskleidžia, kad pernai buvo įvertintos 54 paraiškos, atlikta per 210 viešųjų pirkimų dokumentų ir atliktų pirkimų procedūrų patikrų. Skyriaus vedėjas džiaugiasi, kad projektų vykdytojai daro mažiau klaidų pildydami tekstinę dalį, daugiau dėmesio skiria pasirenkamų sprendimų vertinimui.
V.Vrubliauskas teigia, kad šiuo metu vyksta projektų inicijavimo, įgyvendinimo pradžios stadija, o tikruosius rezultatus matysime 2019/2020 m., tačiau yra patenkintas jau nuveiktais darbais. „Džiaugiuosi, jog į priekį sparčiai juda dvi priemonės – „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“ ir „Užterštų teritorijų tvarkymas“. Jas įgyvendinę, turėsime daugiau sutvarkytų teritorijų ir modernesnę, aplinkai draugiškesnę komunalinių atliekų surinkimo sistemą. Didžiojoje Lietuvos dalyje bus įrengtos pusiau požeminės ir požeminės komunalinių atliekų surinkimo aikštelės, taip pat atnaujinti antžeminiai atliekų surinkimo konteineriai, – prognozuoja jis ir dėkoja pareiškėjams. – Esame dėkingi paraiškas rengusių savivaldybių ir kitų organizacijų darbuotojams bei specialistams, kurie nepaisant didelių darbų apimčių dėjo pastangas formuojant projektus, rengiant paraiškas. Linkime sėkmės įgyvendinant numatytus projektus.“
2017 m. buvo pasirašyti beveik 75 proc. planuotų finansavimo sutarčių, t. y. prisiimta didžioji dalis įsipareigojimų. Projektus planuojamus įgyvendinti pagal priemones „Užterštų teritorijų tvarkymas“ ir Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti, pakartotinai panaudoti pajėgumų sukūrimas ir modernizavimas“ likusiai nepaskirstytai lėšų daliai planuojama inicijuoti per šiuos, 2018-us, metus. Taip pat šiais metais turėtų būti perskirstyta likusi sutaupyta lėšų suma.
Taršos mažinimo skyriaus vedėjas atskleidžia, kad šiemet ir toliau bus optimizuojami pirkimų vertinimo, mokėjimų prašymų tikrinimo procesai, leisiantys projektų vykdytojams sparčiau ir kokybiškiau įgyvendinti numatytus projektus.
 

Dalintis socialiniuose tinkluose