Pagerinta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra

Esame taip pripratę prie mus supančių patogumų, jog net, pavyzdžiui, vos valandai dingęs vanduo gali sugadinti nuotaiką visai dienai, o toji valanda tapti tikra katastrofa. Sunkiai įsivaizduojame savo gyvenimą ne tik be vandens, bet ir nuotekų tinklų. Siekiant sukurti patogesnes gyvenimo sąlygas šalies gyventojams, priemone „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ buvo siekiama nutiesti naujus geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo tinklus, suteikiant galimybę prie jų prijungti naujus būstus, o esant būtinybei, rekonstruoti senus tinklus, pastatyti ir rekonstruoti nuotekų valymo ir vandens gerinimo įrenginius.

 

„Projektai buvo įgyvendinti 322 gyvenamosiose vietovėse, suteikiant galimybę dešimtims tūkstančių žmonių prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Dabar gyventojams belieka pasinaudoti sukurtu gerbūviu. Paradoksalu, tačiau bene svarbiausia vandentvarkos problema Lietuvoje yra žmonių nenoras arba galimybių neturėjimas prisijungti prie sukurtos nuotekų tvarkymo ir vandentiekio infrastruktūros“, – sako Vandentvarkos projektų skyriaus vedėjo pavaduotojas Mindaugas Gustas. 

 

Iš viso šalyje įrengta daugiau nei 1 666 km naujų vandens ir daugiau nei 2 441 km nuotekų tinklų. Be to, efektyvesniam darbui užtikrinti pastatyti nauji ar atnaujinti 108 nuotekų valymo ir 17 vandens gerinimo įrenginių. Vandentvarkos projektams įgyvendinti panaudota per 580 mln. eurų paramos lėšų.

 

Prie naujai įrengtų centralizuotų vandens tinklų prisijungė daugiau nei 70 tūkst. gyventojų, o išplėtus nuotekų tinklą, juo besinaudojančių žmonių skaičius pasipildė daugiau nei 107 tūkst. naujų nuotekų surinkimo tinklų naudotojų.

 

„Šie skaičiai nuolat kinta, kadangi projektų vykdytojų pastangomis kasdien ir prie nuotekų, ir prie vandens tinklų prisijungia nauji gyventojai. Siekiama, kad iki šių metų pabaigos prie vandens tinklų prisijungtų 80 tūkst., o prie nuotekų tinklų – 145 tūkst. gyventojų. Nepasiekus šių 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede numatytų rodiklių, projektų vykdytojams gali tekti grąžinti dalį ES paramos lėšų. Kad to nenutiktų, raginame projektų vykdytojus imtis veiksmų, kad projektuose numatyti stebėsenos (rezultato) rodikliai būtų pasiekti laiku“, – tikisi M. Gustas.

 

Sėkmės istorija Šiauliuose

 

Šiauliai buvo vienas iš šalies miestų, kuriuose buvo įgyvendinami keli vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektai. Nors iš pradžių viskas vyko sklandžiai, tačiau vienam iš projektų įsibėgėjus projekto vykdytojas UAB „Šiaulių vandenys“ susidūrė su rimtais sunkumais – bankrutavo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbus atliekantis rangovas.

 

„Rangovas neužbaigė numatytų rangos darbų ir nepateikė dokumentų apie faktiškai atliktų darbų kiekius. Projekto vykdytojas atsidūrė išties sudėtingoje situacijoje, todėl labai džiaugiamės, jog vykdytojui pavyko priimti savalaikius teisingus sprendimus siekiant įgyvendinti visuomenei naudingą projektą. Įvertinęs susiklosčiusią situaciją, projekto vykdytojas pats įvertino faktiškai atliktus darbus ir įvykdė naują viešąjį pirkimą nebaigtiems darbams atlikti, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendintas. Nors projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis šiek tiek prasitęsė, tačiau projekto veiklos 2015 m. spalio 30 d. buvo sėkmingai užbaigtos“, – prisiminė M. Gustas.

 

 

Tiesiama vandentiekio linija Alytaus mieste

 

Nuotekų siurblinė Alytaus mieste

 

Nuotekų valymo įrenginių statyba Šilutės rajone

Dalintis socialiniuose tinkluose