Pakeistas ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašas

Š.m. kovo 14 dienos LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-74  pakeistas ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašas.

Vadovaujantis šio aprašo 29 punkto reikalavimais perkant konkurso būdu, Ūkio subjektai (toliau – Pareiškėjai), kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, vykdydami pirkimus, įgyvendinamus arba numatomus įgyvendinti pagal projektus, finansuojamus Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos, Aplinkos apsaugos rėmimo programos, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos, Klimato kaitos programos, Modernizavimo fondo arba Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE)  (toliau – LIFE programos) lėšomis,  privalo parengti pirkimo skelbimą ir jį paskelbti interneto svetainėje www.apva.lt.

Kai pirkimo skelbimas paskelbtas šioje interneto svetainėje, Pareiškėjas informaciją apie pirkimą papildomai gali skelbti savo, specializuotose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitais būdais. Ši nuostata netaikoma, kai Pareiškėjas prekes, paslaugus ir darbus įsigyja per centrinės perkančiosios organizacijos valdomą elektroninę sistemą.

Pareiškėjai privalo įsigyti prekes, paslaugas ar darbus per Lietuvos Respublikoje veikiančios centrinės perkančiosios organizacijos valdomą elektroninę sistemą, skirtą neperkančiųjų organizacijų pirkimams, jeigu per ją galimos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai atitinka Pareiškėjo poreikius ir jis negali prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodamas lėšas. Pareiškėjai privalo motyvuoti sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą su kitais pirkimo dokumentais.

Pirkimų skelbimo posistemė yra ČIA

Iškilus techninių klausimų dėl pirkimų skelbimo, prašome kreiptis į itskyrius@skelbimai.apva.lt   

Dalintis socialiniuose tinkluose