Parama individualių ir daugiabučių namų gyventojams keičiant iškastinio kuro šildymo sistemą į centralizuotai tiekiamos šilumos sistemą

Nuo šiandien individualių gyvenamųjų namų savininkai ir daugiabučių namų gyventojai, norintys savo būstus prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį kurą (dujas, anglį, skalūnus, durpes) naudojančius šilumos įrenginius, gali pasinaudoti Klimato kaitos programos subsidijomis. Tam viso skirta 2 mln. eurų.
Paraiškas automatizuotų šilumos punktų įrengimui individualiame (vienbutyje, dvibutyje) name ar daugiabučiame name iki 2022 m. vasario 1 d. arba iki kol pakaks lėšų gali teikti šilumos tiekėjai. Pastarieji turi būti įgalioti individualių namų savininkų ir daugiabučių namų gyventojų atstovauti juos gaunant APVA paramą ir pilnai įgyvendinti projektą.
Maksimalus subsidijos dydis namui neturi viršyti – vieno ar dviejų butų namui – 2 500 eurų, daugiabučiui namui – 10 000 eurų. Subsidijos dydis taip pat neturi viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų namui. Jeigu pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas įgyvendina brangesnį projektą, skirtumą jis turi kompensuoti savo lėšomis.
Paraiškas subsidijai gauti galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu: https://apvis.apva.lt/
Sąlygas subsidijai gauti rasite APVA svetainėje: https://skelbimai.apva.lt/call/kvietimas/
Kontaktiniai asmenys:
Renata Samosionokienė, el. paštas renata.samosionokiene@skelbimai.apva.lt, tel. 8 602 84 715;
Jolanta Genienė, el. paštas jolanta.geniene@skelbimai.apva.lt, tel. 8 664 36 938.

Dalintis socialiniuose tinkluose