Pasirašyta finansavimo sutartis su UAB „Rokiškio vandenys“

Šių metų birželio 22 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Rokiškio vandenys“ pasirašė pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ planuojamo įgyvendinti projekto „Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Rokiškyje“ finansavimo sutartį Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0013.

 

Per paskutinius 30 metų Rokiškio miesto vandens gerinimo įrenginiuose nebuvo vykdomi esminiai technologinės bei su ja susijusios įrangos modernizavimo-atnaujinimo darbai, todėl įranga susidėvėjusi, veikia neekonomiškai, neatitinkanti šiuolaikinių įrangai keliamų reikalavimų. Atlikus vandens tyrimus nustatyta, kad Rokiškio vandenvietės žaliame požeminiame vandenyje yra padidėjusi geležies koncentracija, epizodiškai amonio koncentracijos viršija leistinas vertes.

 

Projekto įgyvendinimo metu rekonstruoti ir įrengti 2500 m3/parą galingumo vandens gerinimo įrenginiai aptarnaus ir švarų vandenį tieks 14170 gyventojų (7458 būstams), kurie naudojasi centralizuotomis vandens tiekimo paslaugomis. Projekto tikslas – pagerinti bei užtikrinti vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę.

 

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 1 015 474,46 Eur be PVM, iš jų ES struktūrinių fondų lėšų suma sudaro 964 700,73 Eur be PVM.

 

u19.lt nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose