Pasirašyta vandentvarkos finansavimo sutartis su UAB „Šiaulių vandenys“

Šių metų gruodžio 8 d. Agentūroje buvo pasirašyta pirmoji pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ finansavimo sutartis su UAB „Šiaulių vandenys“.
Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruoti 18,3 km vandentiekio tinklų ir 19,8 km nuotekų surinkimo tinklų Šiaulių mieste. Tai pagerins teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę. Taip pat sumažins nepatogumus gyventojams dėl avarijų ir gedimų likvidavimo darbų.
Pareiškėjas –  UAB „Šiaulių vandenys“. Bendrovė užtikrins projekto metu sukurtos infrastruktūros fizinį ir veiklos rezultatų tęstinumą.
     

Dalintis socialiniuose tinkluose