Pasirašyta finansavimo sutartis su UAB „Šiaulių vandenys“

Šių metų birželio 10 d. pasirašyta finansavimo sutartis „Lepšių vandenvietės rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba“ su UAB „Šiaulių vandenys“ (Agentūroje gauta birželio 20 d.). 

 

Sutartis pasirašyta pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“. 

 

Projekto „Lepšių vandenvietės rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba“ tikslas yra pagerinti vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę. Šiuo metu geriamasis vanduo Šiaulių miesto ir priemiestinių gyvenviečių gyventojams tiekiamas iš 3-jų vandenviečių – Birutės (apie 56 proc.), Bubių (apie 34 proc.) ir Lepšių (apie 10 proc.).

 

Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (toliau – Higienos norma) nustatytus kokybės reikalavimus atitinka tik iš Birutės vandenvietės tiekiamas vanduo. Iš Bubių vandenvietės tiekiamas vanduo viršija sulfatų kiekio vandenyje rodiklį, o prasčiausios kokybės vanduo vartotojus pasiekia iš Lepšių vandenvietės, kuris Higienos normos reikalavimų neatitinka pagal 2 parametrus, t.y. bendrosios geležies kiekis vandenyje nustatytą rodiklį viršija iki 2,9 karto, o amonio kiekis – iki 1,24 karto.


Atlikus Lepšių vandenvietės rekonstrukciją ir pastačius vandens gerinimo įrenginius, būtų užtikrinti iš vandenvietės tiekiamo geriamojo vandens kokybės reikalavimai. Tai sudarytų galimybę į centralizuotus tinklus tiekiamo geriamojo vandens kiekį iš šios vandenvietės padidinti iki 40 proc. nuo viso bendro geriamojo vandens poreikio, atitinkamai sumažinant iš Bubių vandenvietės tiekiamo, Higienos normų reikalavimų neatitinkančio, vandens kiekį.

 

Tokiu būdu Higienos normas atitinkantis vanduo po projekto įgyvendinimo pasiektų apie 40 proc. daugiau Šiaulių miesto ir priemiestinių gyvenviečių gyventojų.


www.tv3.lt nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose