Pasirašyta finansavimo sutartis

Šiandien, birželio 10 d., buvo pasirašyta 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnaus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kainos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ planuojamo įgyvendinti projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“ finansavimo sutartis.

 

Projektu bus siekiama didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui. 

 

Prioritetas taip pat bus skiriamas mažinant dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių.

 

Apskritai bus siekiama pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę.

 

Projekto dėka nutiesus 4,6 km nuotekų ir 4,32 km vandentiekio naujų tinklų bei rekonstravus 0,17 km vandentiekio tinklų ir 1,23 km nuotekų tinklų Šilalės rajono Pajūrio miestelyje, bus sudaryta galimybė prie viešojo vandens tiekimo sistemos prisijungti 104 būstams (280 gyv.), o prie nuotekų šalinimo sistemos – 110 būstų (297 gyv.).

 

Dalintis socialiniuose tinkluose