Pasirašyta Pabradės miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos sutartis

Š. m. gruodžio 20 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) ir Švenčionių rajono savivaldybė pasirašė subsidijos teikimo sutartį pagal 2022–2030 metų plėtros programos pažangos priemonę Nr. 02-01-06-07-01 „Gerinti vandens telkinių būklę“ LR biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Pabradės miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ įgyvendinimui. Projekto vertė – 3,914 mln. Eur.

Lietuvos kariuomenei beveik dvigubai plečiant Pabradės karinį poligoną bei atsižvelgiant į planuojamą 700 m3/d papildomą nuotekų kiekį iš Pabradės karinio poligono, numatoma išplėsti Pabradės nuotekų valymo įrenginių projektinį našumą iki 1950 m3/d. Siekiant padidinti nuotekų valymo įrenginių pajėgumą išanalizuota šiuo metu naudojama nuotekų valymo technologija, esamų technologinių įrenginių parametrai ir jų darbo režimas bei nuotekų išvalymo efektyvumas. Taip pat, padidėjus valyklos pajėgumui, susidarys didesni perteklinio dumblo kiekiai. Dėl to, projekto apimtyje bus įrengta nauja dumblo apdorojimo įranga, kuri užtikrins patikimą ir stabilų dumblo nusausinimo procesą.

Šiuo metu Švenčionių rajono savivaldybės administracija yra paskelbusi Pabradės miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbų viešąjį pirkimą. Projektą numatoma įgyvendinti per 24 mėn

Dalintis socialiniuose tinkluose