Pasirašyta sutartis dėl vandentvarkos gerinimo Klaipėdos mieste

Šių metų gruodžio 16 d. buvo pasirašyta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste“ finansavimo ir administravimo sutartis.
Projekto tikslas – didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, siekiant užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Taip pat sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų paslaugų kokybę.
Įgyvendinant projektą numatoma nutiesti 3,58 km nuotekų ir 3,62 km vandentiekio tinklų, bei rekonstruoti 6,53 km vandentiekio ir 11,25 km nuotekų tinklų, renovuoti nuotekų siurblinę Klaipėdos mieste, sudarant galimybę prie naujai pastatytų vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų prisijungti 107 būstams (214 gyv.). Rekonstravus esamus nuotekų surinkimo tinklus, paslaugų kokybė bus pagerinta 7481 būstams (14962 gyv.), o rekonstravus esamus vandentiekio tinklus, paslaugų kokybė bus pagerinta 1688 būstams (3376 gyv.).
Projekto vertė 2 303 791,00 Eur. Projekto vykdytojui – AB „Klaipėdos vanduo” – projektui įgyvendinti iš ES fondų investicijų skirta 1 151 895,50 Eur.

Dalintis socialiniuose tinkluose