Pasirašyta sutartis dėl vandentvarkos gerinimo Šilalės rajone

Gruodžio viduryje buvo pasirašyta projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“ finansavimo sutartis tarp Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Šilalės vandenys“.
Pagrindinis projekto tikslas –  didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, siekti  užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui. Taip pat sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę.
Įgyvendinant projektą yra numatoma nutiesti 6,621 km naujų vandentiekio ir 6,860 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 183 būstams, prie nuotekų šalinimo sistemos – 195 būstams. Taip pat – rekonstruoti 0,738 km vandentiekio tinklų ir 2,1 km nuotekų slėginių tinklų Kaltinėnuose, pagerinant vandens tiekimo paslaugas 24 būstams bei pagerinant nuotekų tvarkymo paslaugų efektyvumą 240 būstams.
Projekto vertė 921 084,34 Eur, iš jų 703 771,12 Eur yra ES lėšos, o 217 313,22 Eur prie projekto nuosavomis lėšomis prisidės projekto vykdytojas.

Statybų inžinerinės paslaugos nuotr. 
 

Dalintis socialiniuose tinkluose