PASKELBTAS KVIETIMAS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMUI INDIVIDUALIUOSE NAMUOSE

Nuo 2019 m. gegužės 10 d. skelbiamas registracijos formų priėmimas kompensacinėms išmokoms gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“.

Registracijos formą užpildyti galite naudodamiesi aplinkos projektų valdymo informacine sistema (APVIS).

Ją galima rasti apvis.apva.lt

Atkreipiame dėmesį, kad kitais būdais registracijos formos nėra priimamos.

Registracijos formas pareiškėjai galės pateikti iki birželio 10 d.

Į paramą pretenduoti gali fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus (išskyrus nebaigtus statyti, sodo pastatus).

Registracijos formas pagal šią priemonę gali teikti projektus iki gegužės 1 d. jau įgyvendinę namų savininkai, kurie jau pasikeitę iškastinį kurą naudojusius senus katilus į naujus biokurą naudojančius katilus (5 klasės) arba šilumos siurblius. Taip pat bus finansuojami jau įrengti saulės kolektoriai, mažo pajėgumo saulės fotovoltinės elektrinės, vėjo jėgainės.  Baigtiems projektams finansuoti skirta 2 mln. eurų.

Tai paskutinis kvietimas, kai bus finansuojami 3 m. iki registracijos formos pateikimo įrengti įrenginiai.

Kompensacinė išmoka neteikiama, kai pareiškėjas prašo kompensacinės išmokos įrenginiui, gaminančiam tos pačios rūšies energiją, kuriam diegti jau gauta kompensacinė išmoka ankstesniais metais.

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus.

Jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį APVA pateikti dokumentus kompensacinių išmokų gavimui, kartu su registracijos forma privaloma pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą.

Jei yra namo bendrasavininkų, kartu su registracijos forma turi būti pateiktas laisvos formos sutikimas įgyvendinti projektą.

Dokumentų pavyzdines formas rasite APVIS „Pagalba“.

Detalesnę su kvietimu susijusią informaciją rasite APVIS, taip pat šiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose kompensacinių išmokų fiziniams asmenins teikimą pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“:

👉 Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims apskaičiuojamos vadovaujantis fiksuotais dydžiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. D1-278 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-674 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo pakeitimo“.

👉 Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos nustatytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr.  D1-276  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“;

👉 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. D1-267 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“;

👉 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. D1-129 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos patvirtinimo“;

👉 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“.

Dalintis socialiniuose tinkluose