PASKELBTAS KVIETIMAS juridiniams asmenims teikti paraiškas dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas)  Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.
Pagal šią priemonę paraiškas gali teikti visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ar centrams, valdytojai arba savininkai.
Tačiau pareiškėjai, kurių pastatai yra prijungti prie centrinio šilumos tiekimo sistemų ir kuriuose planuojama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį į atsinaujinančius energijos šaltinius yra netinkamais pareiškėjais.
Šiam kvietimui skirta– 3,6 mln. eurų. Subsidijos dydis iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Išsamesnę informaciją skaitykite čia>>.
 
 Kilus klausimams, skambinkite telefono nr.: 8678 83703

Dalintis socialiniuose tinkluose