Paskelbtas kvietimas nedidelių, iki 10 KW galios saulės elektrinių geografiškai nutolusių nuo elektros energijos vartojimo vietos įsirengimui

Nuo 2020 m. sausio 2 d. skelbiamas registracijos formų priėmimas kompensacinėms išmokoms už nedidelių, iki 10 kilovatų (kW) galios saulės elektrinių geografiškai nutolusių nuo elektros energijos vartojimo vietos įsirengimui.
Registracijos formą užpildyti galite naudodamiesi aplinkos projektų valdymo informacine sistema (APVIS). Ją galima rasti apvis.apva.lt
Kitais būdais registracijos formos nėra priimamos.
Registracijos formas pareiškėjai galės pateikti iki sausio 31 d. 15:45 val. 
Atkreipiame dėmesį, kad prieš teikiant registracijos formas gyventojai turi įsivertinti ne tik savo elektros vartojimo poreikius, bet ir technines elektrinės prijungimo galimybes: prieš įsirengiant elektrinę, primygtinai rekomenduojame pasikonsultuoti su ESO dėl vartotojo elektros tinklo pajėgumo. ESO fiksuoja jau ne vieną atvejį, kai elektrinė įrengta, bet ji negali būti prijungta prie skirstomojo elektros tinklo, nes paaiškėja, kad neužtenka tinklo pajėgumo priimti generuojamą elektros energiją, o tam reikalinga tinklo rekonstrukcija.
Visus reikalavimus fiziniams asmenims galite pasiskaityti čia (informacija 2, 3 ir 4 prieduose pagal finansavimo veiklas)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/32d9a17016d511ea92dcacfce707cd93/asr
Šioje priemonėje finansavimas skiriamas vienai iš 3 veiklų:
1 veikla „Iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įrengimas geografiškai nutolusiose nuo elektros energijos vartojimo vietose“
Pagal šią veiklą į paramą pretenduoti gali fizinis asmuo Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą, butą gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiame)) pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), ir bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdantis nutolusį nuo elektros energijos, skirtos savo namų ūkio reikmėms, vartojimo vietos žemės sklypą. Fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausantys gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatas, butas gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiame)) pastate arba sodų paskirties pastatas (sodo namas) turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Nutolusio nuo fizinio asmens elektros energijos, skirtos savo namų ūkio reikmėms, vartojimo vietos bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) Fizinio asmens valdomo žemės sklypo valdymo juridinis faktas turi būti įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Nuomos ar panaudos sutartis turi galioti ne mažiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dienos.
Pagal šią veiklą visas pagamintas elektros energijos kiekis turi būti nukreipiamas į vartojimo objektą/objektus ir negali būti elektros energijos vartojimo (išskyrus technologinį II skyriuje nurodytos įrangos vartojimą)  elektrinės įrengimo objekte.
Paramos išmokos dydis – 323 eurų fiksuotas įkainis už 1 kW saulės elektrinės galios.
2 veikla „Iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įsigijimas iš elektrinių parkų“.
Pagal šią veiklą į paramą pretenduoti gali fizinis asmuo Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą, butą gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiame)) pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurie turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
Fizinis asmuo turi tapti Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, esančios elektrinių parke (saulės elektrinėje) bendraturčiu, bei gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka.
Paramos išmokos dydis – 323 eurų fiksuotas įkainis už 1 kW saulės elektrinės galios.
3 veikla „Iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje“
Pagal šią veiklą į paramą pretenduoti gali fizinis asmuo Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis butą gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiame)) pastate ir bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdantis žemės sklypą daugiabučio teritorijoje, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės. Fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausantis butas gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiame)) pastate turi būti įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomo žemės sklypo valdymo juridinis faktas turi būti įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Nuomos ar panaudos sutartis turi galioti ne mažiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dienos.
Atkreipiame dėmesį, kad kartu su išlaidų kompensavimo prašymu turėsite pateikti daugiabučio namo daugumos (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip) butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (jei elektrinė bus įrengiama ant daugiabučio stogo arba integruojama į pastatą) arba daugiabučio žemės sklypo bendraturčių sutikimą (jei elektrinė bus įrengiama daugiabučio teritorijoje ir daugiabučio žemės sklypas priklauso bendra jungtine nuosavybės teise). Taip pat visi pareiškėjai gavę finansavimą įsipareigoja tapti gaminančiu vartotoju ir sudaryti sutartį su elektros energijos tiekėju ar energetikos tinklų operatoriumi.
Paramos išmokos dydis – 323 eurų fiksuotas įkainis už 1 kW saulės elektrinės galios.

Dalintis socialiniuose tinkluose